Výsledky vyhľadávania

 1. KOREŇKOVÁ, Tatjana V. et al. Reálie rusky hovoriacich krajín a Slovenska. Recenzenti: Irina Dulebová, Emília Charfaoui. 2. opravené a doplnené vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 276 s. [12,5 AH]. ISBN 978-80-225-4706-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 2]
 2. NOVIKOVA, E.J. et al. Translatological Grounds of Didactics in Tourist Discourse Texts Translation. In The Individual and Society in the Modern Geopolitical Environment. International Scientific Practical Conference. The Individual and Society in the Modern Geopolitical Environment : Proceedings of the 1st International Scientific Practical Conference. - Paris, France : Atlantiss Press, 2019. ISBN 978-94-6252-756-0. ISSN 2352-5398, 532-536 pp. online.
  článok

  článok

 3. KVAPIL, Roman - DZIVÁKOVÁ, Michaela - RECHTORÍKOVÁ, Gabriela. Govorite po-russki? 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 125 s. [4,265 AH]. ISBN 978-80-225-3372-0. [Počet ex. : 11, z toho voľných 7, prezenčne 4]
 4. STRELKOVÁ, Katarína et al. Sprievodca ekonomickou lexikou. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 152 s. [7,899 AH]. ISBN 978-80-225-3153-5. [Počet ex. : 11, z toho voľných 7, prezenčne 4]
 5. Problémy prekladu a medzikultúrnej komunikácie 3 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. Bratislava : Z-F LINGUA, 2011. CD-ROM [116 s.]. ISBN 978-80-89328-46-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. STRELKOVÁ, Katarína. Ruský jazyk pre mierne pokročilých I. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 106 s. ISBN 978-80-225-3191-7. [Počet ex. : 14, z toho voľných 12, prezenčne 2]
 7. Problémy prekladu a medzikultúrnej komunikácie - 4 : zborník vedeckých prác : Bratislava 2011 [elektronický zdroj]. Bratislava : Z-F LINGUA, 2011. CD-ROM [108 s.]. ISBN 978-80-89328-47-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. CHABADOVÁ, Helena. Ekonomisty, davajte pogovorim po-russki. 2. časť. 3. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006, dotlač 2010. 116 s. [6,116 AH]. ISBN 80-225-2231-7. [Počet ex. : 18, z toho voľných 14, prezenčne 4]
 9. STRELKOVÁ, Katarína. Ruský jazyk pre mierne pokročilých II. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 103 s. [4,652 AH]. ISBN 978-80-225-3083-5. [Počet ex. : 11, z toho voľných 8, prezenčne 3]
 10. Problémy prekladu a medzikultúrnej komunikácie 1 : zborník vedeckých prác : Bratislava 2010 [elektronický zdroj]. Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-89328-38-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha