Výsledky vyhľadávania

 1. KOČIŠOVÁ, Martina. A nonparametric approach of efficiency analysis: an empirical investigation. In Sociálno-ekonomický obzor : recenzovaný odborný on-line časopis. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. ISSN 1339-2387, marec 2014, roč. 2, č. 1, s. 29-39 online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0185175/1_vydanie_marec_2014.pdf>
  článok

  článok

 2. LUPTÁČIK, Mikuláš et al. Technologická zmena, dobiehanie a ekoefektívnosť: rast a konvergencia v krajinách EÚ : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0906/12 : doba riešenia od 01/2012 do 12/2014. Oponenti: Vladimír Mlynarovič, Margaréta Halická. Bratislava, 2014. 12 s. VEGA 1/0906/12. ISBN [nemá].
 3. KOČIŠOVÁ, Martina. Analýza hospodárskeho cyklu Slovenskej republiky. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2014. ISSN 1339-5416, 2014, č. 3, s. 1-12 online. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok

 4. VOJTEKOVÁ, Dominika. Hodnotenie trhu práce v slovenskej ekonomike : bakalárska práca. Školiteľ: Martina Kočišová. Bratislava, 2014. 40 s.
  kniha

  kniha

 5. STANÍK, Michal. Stabilizačná politika a jej význam v ekonomike : bakalárska práca. Školiteľ: Martina Kočišová. Bratislava, 2014. 43 s.
  kniha

  kniha

 6. ADAMCOVÁ, Alžbeta. Energetická politika v slovenskej ekonomike, jej vývoj a perspektíva : bakalárska práca. Školiteľ: Martina Kočišová. Bratislava, 2014. 46 s.
  kniha

  kniha

 7. KOČIŠOVÁ, Martina. Analýza efektívnosti viacodvetvového ekonomického systému : dizertačná práca. Školiteľ: Mikuláš Luptáčik. Bratislava, 2014. 110 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. LÁBAJ, Martin - KOČIŠOVÁ, Martina. Národohospodársky význam automobilového priemyslu v Slovenskej republike. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2013. ISSN 1336-1732, December 2013, roč. 6, č. 4, s. 188-189.
  článok

  článok

 9. KOČIŠOVÁ, Martina. Hodnotenie technickej efektívnosti slovenského zdravotníckeho systému: neparametrický prístup. In Sociálno-ekonomický obzor : recenzovaný odborný on-line časopis. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISSN 1339-2387, december 2013, roč. 1, č. 4, s. 71-78 online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0180067/4_vydanie_december_2013.pdf>
  článok

  článok

 10. HABRMAN, Michal - KOČIŠOVÁ, Martina - LÁBAJ, Martin. Štruktúrne súvislosti slovenskej ekonomiky v roku 2008. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2013. ISSN 1336-1732, Jún 2013, roč. 6, č. 2, s. 40-51. ITMS 26240120032.
  článok

  článok