Výsledky vyhľadávania

 1. SLANINKOVÁ, Jana. Heterogenita cien bankových služieb a jej vplyv na sociálne správanie jednotlivca. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2012. ISSN 1337-0510, 2012, roč. 7, č. 18, s. 93-98.
  článok

  článok


 2. LAHOVIČOVÁ, Diana. Význam a miesto zákazníckeho servisu v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Slaninková. Košice, 2011. 49 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 3. HERPÁK, Tomáš. Logistické procesy vo vybranom výrobnom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Slaninková. Košice, 2011. 61 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 4. KRIŠTANOVÁ, Anna - SLANINKOVÁ, Jana. Európska únia - pozitívny, alebo negatívny výsledok globalizácie? In FIN STAR NET 2011 : zborník recenzovaných príspevkov z II. medzinárodnej [internetovej] vedeckej konferencie : 8.-10. februára 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo Fin Star, 2011. ISBN 978-80-970244-4-4, s. 1-16. Dostupné na : <www.finstar.sk>
  článok

  článok


 5. SLANINKOVÁ, Jana - PRUŽINSKÝ, Michal. Vývoj cien nehnuteľností v okrese Poprad. In SEMAFOR 2011 : zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia : Košice, 6.-7. október 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3264-8, s. 1-7.
  článok

  článok


 6. SLANINKOVÁ, Jana - KRIŠTANOVÁ, Anna. Práca a jej význam v spoločenskom svete. In Ekonomika v kríze a naopak : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 6.-7. máj 2011, Košice. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2011. ISBN 978-80-225-2605-0, s. 126-133.
  článok

  článok


 7. SLANINKOVÁ, Jana - GIRGOŠKOVÁ, Mária. Competency model as a condition for development and performance of human resources in the company. In Trendy v podnikání : vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. - Plzeň : Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, cop. 2011. ISSN 1805-0603, 2011, roč. 1, č. 1, s. 28-34. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0152792/2011-1.pdf>
  článok

  článok


 8. SLANINKOVÁ, Jana. Zasielateľstvo a medzinárodná nákladná cestná doprava výrobných podnikov z hľadiska vybraných atribútov logistiky : dizertačná práca. Školiteľ: Michal Pružinský. Košice, 2011. 134 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 9. SLANINKOVÁ, Jana. Výber spôsobu skladovania výrobného podniku. In EDAMBA 2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2972-3, s. 475-479.
  článok

  článok


 10. FRANKO, Tomáš. Logistika a zasielateľstvo v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Slaninková. Košice, 2010. 58 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha