Výsledky vyhľadávania

 1. KOVAŘÍKOVÁ, Barbora. Účinky Smernice o službách na ekonomiky členských štátov EÚ. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2013. ISSN 1337-2955, december 2013, roč. 9, č. 2, s. 95-104. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0191570/VedeckyCasopisVSEMvs_2013_12.pdf>
  článok

  článok

 2. KOVAŘÍKOVÁ, Barbora. Harmonizácia vnútorného trhu služieb a ekonomika Slovenska. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2013. ISSN 1337-2955, jún 2013, roč. 9, č. 1, s. 194-203. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0191569/VedeckyCasopisVSEMvs_2013_06.pdf>
  článok

  článok

 3. DÉNEŠOVÁ, Nikola. Poskytovanie vybranej trhovej služby v SR a EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Barbora Kovaříková. Bratislava, 2012. 47 s.
  kniha

  kniha

 4. HAROVÁ, Eva. Outsourcing v ochodno-podnikateľských službách : bakalárska práca. Školiteľ: Barbora Kovaříková. Bratislava, 2012. 30 s.
  kniha

  kniha

 5. KOVAŘÍKOVÁ, Barbora. Harmonizácia vnútorného trhu služieb. In Think together 2012 : elektronický sborník příspěvků. - Praha : Česká zemědelská univerzita v Praze, 2012. ISBN 978-80-213-2275-2, s. 57-64. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://tt.pef.czu.cz/Files/3_printVersion_191.pdf>
  článok

  článok

 6. LADOVÁ, Lucia. Elektronicke podnikanie v podnikoch CR : bakalárska práca. Školiteľ: Barbora Kovaříková. Bratislava, 2012. 43 s.
  kniha

  kniha

 7. KOVAŘÍKOVÁ, Barbora. Dosah Smernice o službách na vnútornom trhu na ekonomiku Slovenska a v jej rámci na podniky služieb a cestovného ruchu : dizertačná práca. Školiteľ: Valéria Michalová. Bratislava, 2012. 117 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. KOVAŘÍKOVÁ, Barbora. Analýza činnosti Jednotných kontaktných miest. In MERKÚR 2011 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy: Bratislava, 9. november 2011. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. ISBN 978-80-225-3295-2, s.186-189.
  článok

  článok

 9. KOLESÁROVÁ, Katarína. Inovačné vízie na Slovensku v oblasti služieb cestovného ruchu do roku 2020 : bakalárska práca. Školiteľ: Barbora Kovaříková. Bratislava, 2011. 50 s.
  kniha

  kniha

 10. PETROVIČOVÁ, Simona. Stratégia konkurencieschopnosti Českej republiky v oblasti služieb cestovného ruchu a jej možné využitie v podmienkach Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Barbora Kovaříková. Bratislava, 2011. 56 s.
  kniha

  kniha