Výsledky vyhľadávania

  1. BELEŠČÁKOVÁ, Zuzana. Právny rámec ochrany spotrebiteľa v SR : diplomová práca. Školiteľ: Mária Dzurová. Bratislava, 2011. 71 s.
    kniha

    kniha

  2. BELEŠČÁKOVÁ, Zuzana. Internet ako nástroj marketingovej komunikácie : bakalárska práca. Škol. Andrej Miklošík. Bratislava, 2009. 55 s.
    kniha

    kniha