Výsledky vyhľadávania

  1. SVOREŇOVÁ, Martina. Účasť CK na veľtrhu CR –plánovanie, realizácia a spracovanie výsledkov : diplomová práca. Školiteľ: Stanislav Benčič. Bratislava, 2011. 98 s.
    kniha

    kniha

  2. SVOREŇOVÁ, Martina. Marketingová komunikácia firmy realizujúcej veľkoobchod na Slovensku - Maresi Foodbroker, s.r.o. : bakalárska práca. Škol. Andrej Hriciga. Bratislava, 2009. 57 s.
    kniha

    kniha