Výsledky vyhľadávania

 1. ČAMBÁL, Miloš et al. Koexistencia rôznych generácií zamestnancov - výzva pre súčasné priemyselné podniky. In Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku. - Trnava : Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Materiálovotechnická fakulta STU v Bratislave, 2017. ISSN 1339-9403, 2017, č. 2, s. 8-14.
  článok

  článok

 2. SZABÓ, Peter. Ekonomické aspekty využívania obnoviteľných zdrojov vo vybranom podniku s ohľadom na výrobu bioplynu a podporu predaja elektrickej energie : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2016. 85 s. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  kniha

  kniha

 3. SZABÓ, Peter. Význam  vzdelávania a rozvoja manažérskych kompetencií vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Radka Fabinyová. Košice, 2014. 51 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. SZABÓ, Peter. Postavenie uránu a jadrovej energie v Európskej únii : diplomová práca. Školiteľ: Martin Grešš. Bratislava, 2011. 67 s.
  kniha

  kniha

 5. SZABÓ, Peter - MEIER, Daniel. Koučovanie : krátko, jednoducho, účinne. 1. vydanie. Banská Bystrica : DALI-BB, 2010. 102 s. ISBN 978-80-89090-78-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. SZABÓ, Peter. Perspektívy rozširovania Európskej únie : bakalárska práca. Škol. Mária Greššová. Bratislava, 2009. 53 s.
  kniha

  kniha