Výsledky vyhľadávania

 1. SCHWARZ, Oliver. Information technology outsourcing in the german banking sector: trends and challenges : dizertačná práca. Školiteľ: Eleonora Fendeková. Bratislava, 2013. 181 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. SCHWARZ, Oliver. Determinants of successful information technology outsourcing the IT outsourcing decision. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry : zborník vedeckých prác [z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 17. 5. 2012]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3427-7, s. 481-484.
  článok

  článok

 3. SCHWARZ, Oliver. Information technology outsourcing a literature review. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie - nové výzvy : zborník [recenzovaných] vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3200-6, s. 448-453.
  článok

  článok

 4. SCHWARZ, Oliver. Information technology outsourcing in the banking industry, risk and risk mitigations. In Ekonomika, financie a manažment podniku V. : zborník vedeckých príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov pri príležitosti Týždňa vedy a techniky : Bratislava, 3.11.2011. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2011. ISBN 978-80-225-3299-0, s. 1-7.
  článok

  článok

 5. SCHWARZ, Oliver. Information technology outsourcing much more than cost reduction? In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2011 : recenzovaný zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : 29. 9. 2011 FPM EU v Bratislave. - [Bratislava] : [Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave], [2011]. ISBN 978-80-225-3253-2, s. 1-9.
  článok

  článok

 6. SCHWARZ, Oliver. Rahmenbedingungen für outsourcing im bankensektors in Deutschland. In Ekonomika, financie a manažment podniku IV. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 4.11.2010 : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2010. ISBN 978-80-225-3097-2, s. 1-11.
  článok

  článok

 7. SCHWARZ, Oliver. Herausforderungen des Bankensektors in Deutschland. - Registrovaný: Web of Science. In Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej v rámci podujatí k 70. výročiu založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2978-5, s. 396-402.
  článok

  článok

 8. SCHWARZ, Oliver. IT-outsourcing-eine einführung. In Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2009 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Katedra podnikovohospodárska FPM EU, 2009. ISBN 978-80-225-3738-5, s. 425-431.
  článok

  článok

 9. SCHWARZ, Oliver. Efolgsfaktoren des IT-outsourcings. In Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2851-1.
  článok

  článok