Výsledky vyhľadávania

 1. STAŇKOVÁ, Dana Maria. Efektivní využívání lidských zdrojů ve vztahu k firemní strategii. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2009. ISSN 1335-1729, 4/2009, roč. 14, zoš. 55, s. 8 - 12.
  článok

  článok

 2. STAŇKOVÁ, Dana Maria. Management a pracovní stres. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2010. ISSN 1335-1729, 1/2010, roč. 15, zoš. 56, s. 6-10.
  článok

  článok

 3. STAŇKOVÁ, Dana Maria. Faktory ovlivňující lidský kapitál ve vztahu k firemní strategii. In Trendy ekonomiky a managementu : vědecký časopis. - Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2009. ISSN 1802-8527, 2009, roč. 3, č. 4, s. 45-52.
  článok

  článok

 4. MARTINOVIČOVÁ, Dana - STAŇKOVÁ, Dana Maria. Manažerská odpovědnost z hlediska managementu, práva a pojišťovnictví. In Trendy ekonomiky a managementu : vědecký časopis. - Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2009. ISSN 1802-8527, 2009, roč. 3, č. 4, s. 37-44.
  článok

  článok