Výsledky vyhľadávania

  1. KRYŠTOFOVÁ, Nadežda. Kvalita pracovného života vo vzťahu k sociálnym benefitom vo vybranej organizácii : diplomová práca. Školiteľ: Mária Antalová. Bratislava, 2011. 85 s.
    kniha

    kniha

  2. KRYŠTOFOVÁ, Nadežda. Podniková sociálna politika a jej aplikácia v podmienkach podniku Mikona, s. r. o. : bakalárska práca. Škol. Eva Pongráczová. Bratislava, 2009. 47 s.
    kniha

    kniha