Výsledky vyhľadávania

 1. PŘÍVARA, Andrej - RIEVAJOVÁ, Eva. Migration Challenges of the Current Stage of Globalization. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences 2020 : The 20th International Scientific Conference. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2021. ISSN 2261-2424, s. [1-8] online. VEGA 1/0037/20.
  článok

  článok

 2. PŘÍVARA, Andrej. Microeconomic and Macroeconomic Contexts of Remittances. In Migration and Urbanization : Local Solutions for Global Economic Challenges. - Hershey : IGI Global, 2020. ISBN 9781799801115, s. 136-152.
  článok

  článok

 3. PŘÍVARA, Andrej. Asylum Seekers and Refugees in Austria: Public Policy and Attitudes. - Registrovaný: Scopus. In Administraţie şi management public. - Bucharest : The Bucharest University of Economic Studies. ISSN 2559-6489, 2020, no. 35, pp. 58-74 online. VEGA 1/0037/20, VEGA 1/0287/19.
  článok

  článok

 4. PŘÍVARA, Andrej. Vzájomná interakcia medzi remitenciami a hospodárskym vývojom v krajinách prijímajúcich migrantov. In Trh práce, sociálne podnikanie a investície do bývania v SR : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4766-6, s. 73-80 CD-ROM. VEGA 1/0037/20.
  článok

  článok

 5. PŘÍVARA, Andrej - RIEVAJOVÁ, Eva - BARBULESCU, Adina. Attracting High Skilled Individuals in the EU: the Finnish Experience. - Registrovaný: Scopus. In Migration Letters. - London : Transnational Press London. ISSN 1741-8984, 2020, vol. 17, no. 2, pp. 369-377 online. VEGA 1/0001/16, VEGA 1/0287/19.
  článok

  článok

 6. PŘÍVARA, Andrej. The Impact of Economic Situation in the Countries Receiving Migrants on Remittances Flows. In The EurAseans : Journal on Global Socio-Economic Dynamics. - Bangkok : International College Suan Sunandha Rajabhat University. ISSN 2539-5645, 2020, vol. 6, no. 25, pp. 49-55 online. VEGA 1/0037/20 (50%), VEGA 1/0287/19 (50%).
  článok

  článok

 7. PŘÍVARA, Andrej. Labour Market Efficiency and Emigration in Slovakia and EU Neighbouring Countries. - Registrovaný: Scopus. In Economic Research. - Pula : Juraj Dobrila University of Pula. ISSN 1331-677X, 2020, vol. 33, no. 1, pp. 58-74 online.
  článok

  článok

 8. PŘÍVARA, Andrej - KINER, Andrej. Immigrant Employment in the Slovak Hospitality Industry : Profiles, Experience, and Education. In Journal of Tourism and Services. - Praha : Center for International Scientific Research of VŠO and VŠPP. ISSN 1804-5650, 2020, vol. 11, no. 21, pp. 167-182 online. VEGA 1/0037/20, VEGA 1/0287/19.
  článok

  článok

 9. ŠELIGOVÁ, Nina. Medzinárodná mobilita študentov v krajinách EÚ a jej dopad na ľudský kapitál : bakalárska práca. Školiteľ: Andrej Přívara. Bratislava, 2019. 48 s.
  kniha

  kniha

 10. RIEVAJOVÁ, Eva - PŘÍVARA, Andrej. Trh práce a regionálne diferencie v podmienkach SR. In Trh práce, dôchodková politika a sociálne podnikanie - realita a výzvy : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4669-0, s. 107-118. VEGA 1/0001/16, VEGA 1/0367/17.
  článok

  článok