Výsledky vyhľadávania

  1. KOVALANČÍKOVÁ, Veronika. Analýza problematiky hodnotenia majetku podniku : diplomová práca. Školiteľ: Anna Harumová. Bratislava, 2011. 80 s.
    kniha

    kniha

  2. KOVALANČÍKOVÁ, Veronika. Služby IT pre malé a stredné podniky : analýza služieb na trhu Slovenskej republiky : bakalárska práca. Škol. Anna Hamranová. Bratislava, 2009. 61 s.
    kniha

    kniha