Výsledky vyhľadávania

 1. MAGULOVÁ, Romana. Inovatívne formy financovania podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Harajdič. Bratislava, 2013. 46 s.
  kniha

  kniha


 2. HEGEDUŠOVÁ, Zuzana. Proces schvaľovania projektov v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Harajdič. Bratislava, 2013. 42 s.
  kniha

  kniha


 3. GAŠPAROVÁ, Denisa. Inovatívne formy financovania podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Harajdič. Bratislava, 2013. 47 s.
  kniha

  kniha


 4. ROČKÁROVÁ, Miroslava. Vývoj úverového financovania na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Harajdič. Bratislava, 2013. 48 s.
  kniha

  kniha


 5. HARAJDIČ, Ján - MIKOVÁ, Oľga. Analýza výhod uplatnenia projektového financovania pri veľkých investičných projektoch. In Aktuálne trendy a metódy vo finančnom riadení podnikov a ich vplyv na finančnú stabilitu podniku : zborník vedeckých statí : priebežné výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0004/13. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3781-0, s. 34-39.
  článok

  článok


 6. MIKOVÁ, Oľga - HARAJDIČ, Ján. Zmluvy ako základný nástroj zmierňovania a eliminácie rizík pri projektovom financovaní. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013. ISSN 1336-3301, 2013, roč. 10, č. 1, s. 52-65.
  článok

  článok


 7. HARAJDIČ, Ján. Možnosti financovania veľkých investičných projektov : dizertačná práca. Školiteľ: Oľga Miková. Bratislava, 2013. 140 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 8. JACKULIAKOVÁ, Veronika. Zdroje financovania investičných zámerov podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Harajdič. Bratislava, 2012. 53 s.
  kniha

  kniha


 9. CILLEROVÁ, Petra. Charakteristika a realizácia investičného projektu v konkrétnom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Harajdič. Bratislava, 2012. 42 s.
  kniha

  kniha


 10. BAČKOVSKÁ, Ivana. Prístupy k financovaniu veľkých investičných projektov : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Harajdič. Bratislava, 2012. 47 s.
  kniha

  kniha