Výsledky vyhľadávania

 1. HAMERŠMIDOVÁ, Lenka. Interkultúrnosť pracovnej sily z pohľadu súčasných koncepcií a trendov personálneho marketingu a personálneho manažmentu : dizertačná práca. Školiteľ: Miroslava Szarková. Bratislava, 2014. 152 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. BUČEKOVÁ, Romana. Mentalita ako charakteristika pracovnej sily : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Hameršmidová. Bratislava, 2014. 40 s.
  kniha

  kniha

 3. HAMERŠMIDOVÁ, Lenka - TKÁČ, Miroslav. International business development of SMEs in terms of impact of interculturality of workforce in Slovakia and Europe. In Personnel marketing and personnel management : select issues : peer-reviewed proceedings of scholarly articles : VEGA 1/0053/12. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3906-7, s. 143-158. VEGA 1/0053/2012.
  článok

  článok

 4. HAMERŠMIDOVÁ, Lenka. Interkultúrnosť ako faktor personálneho manažmentu v procese podpory rozvoja kooperácie malých a stredných podnikov v EÚ. In Personálny marketing a personálny manažment v organizácii : zborník vedeckých prác : [abstrakty]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3916-6, [2 s.] [CD-ROM].
  článok

  článok

 5. HAMERŠMIDOVÁ, Lenka. Internacionalizácia malých a stredných podnikov na Slovensku a v Európe. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2013 : zborník vedeckých statí pri príležitosti 60. výročia založenia Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3651-6, s. [1-9] CD-ROM.
  článok

  článok

 6. GAJDOŠÍKOVÁ, Katarína - HAMERŠMIDOVÁ, Lenka. Etika vo vybranom podniku. In EDAMBA 2013 : proceedings of the international scientific conference for doctoral students and young researchers : 14th november 2013, Bratislava, the Slovak Republic. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3766-7, s. 418-427 [CD-ROM].
  článok

  článok

 7. HAMERŠMIDOVÁ, Lenka. Interkultúrnosť ako faktor personálneho manažmentu v procese podpory rozvoja kooperácie malých a stredných podnikov v EÚ. In Personálny marketing a personálny manažment v organizácii : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3843-5, s. 85-95.
  článok

  článok

 8. HAMERŠMIDOVÁ, Lenka. Migrácia a proces integrácie zahraničnej pracovnej sily. In Ekonomika, financie a manažment podniku VI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2012. ISBN 978-80-225-3500-7, s. [1-5].
  článok

  článok

 9. HAMERŠMIDOVÁ, Lenka. Mentalita pracovnej sily a jej vymedzenie využitím metódy mentálnych máp. In Hradecké ekonomické dny 2012, díl I. : ekonomický rozvoj a management regionů : sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference, Hradec Králové 31. ledna a 1. února 2012. - Hradec Králové : nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2012. ISBN 978-80-7435-171-6, s. 79-83.
  článok

  článok

 10. HAMERŠMIDOVÁ, Lenka - MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Motivácia mladých talentovaných manažérov pri voľbe činnosti/pracovného miesta. In Ekonomika a řízení podniku ve 21. století : sborník recenzovaných příspěvků z 1. mezinárodní vědecké konference : 12. - 13. září 2012, Ostrava. - Ostrava : Katedra podnikohospodářská Ekonomické fakulty VŠB - Technická univerzita Ostrava : Katedra managementu Ekonomické fakulty VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2768-1, s. [1-3]. VEGA 1/0053/12.
  článok

  článok