Výsledky vyhľadávania

  1. SOMOLÁNYI, Peter. Uplatnenie personálneho lízingu v činnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Oľga Nachtmannová. Bratislava, 2011. 73 s.
    kniha

    kniha

  2. SOMOLÁNYI, Peter. Odmeňovanie v podniku : bakalárska práca. Škol. Nora Mikušová. Bratislava, 2009. 49 s.
    kniha

    kniha