Výsledky vyhľadávania

 1. KOVÁCSOVÁ, Teodora. Automatizácia výroby a pružné výrobné systémy : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Abrmanová. Bratislava, 2013. 44 s.
  kniha

  kniha

 2. STOJASPAL, Dávid. Procesné riadenie výroby : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Abrmanová. Bratislava, 2012. 54 s.
  kniha

  kniha

 3. ABRMANOVÁ, Petra. Optimalizácia procesov v logistike skladovania (s aplikáciou na pivovarnícky priemysel) : dizertačná práca. Školiteľ: Andrej Dupaľ. Bratislava, 2012. 106 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. ABRMANOVÁ, Petra - BOOROVÁ, Brigita. Je 4PL optimálne a neutrálne? In Ekonomika, financie a manažment podniku V. : zborník vedeckých príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov pri príležitosti Týždňa vedy a techniky : Bratislava, 3.11.2011. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2011. ISBN 978-80-225-3299-0, [S. 1-3].
  článok

  článok

 5. BOOROVÁ, Brigita - ABRMANOVÁ, Petra. Alokácia logistického centra. In Ekonomika, financie a manažment podniku V. : zborník vedeckých príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov pri príležitosti Týždňa vedy a techniky : Bratislava, 3.11.2011. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2011. ISBN 978-80-225-3299-0, [S. 1-4].
  článok

  článok

 6. BOOROVÁ, Brigita - ABRMANOVÁ, Petra. Optimalizácia logistických služieb. In Procesný manažment v rozvoji podnikov na Slovensku - I : zborník príspevkov z vedeckého seminára Katedry manažmentu výroby a logistiky (pri príležitosti Týždňa vedy) : Bratislava, november 2011. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2011. ISBN 978-80-225-3360-7, s. [1-5].
  článok

  článok

 7. GRIGLÁKOVÁ, Martina. Rizikový manažment výroby : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Abrmanová. Bratislava, 2011. 43 s.
  kniha

  kniha

 8. HOLČÍKOVÁ, Katarína. Automatizácia výroby a pružné výrobné systémy : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Abrmanová. Bratislava, 2011. 40 s.
  kniha

  kniha

 9. FRÖHLICH, Peter. Procesné riadenie výroby : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Abrmanová. Bratislava, 2011. 48 s.
  kniha

  kniha

 10. ABRMANOVÁ, Petra - BOOROVÁ, Brigita - DUPAĽ, Andrej. Teória úzkych miest. In Výkonnosť organizácie : prístupy k zvyšovaniu výkonnosti organizácie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Vysoké Tatry 2011. - Poprad : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu, 2011. ISBN 978-80-970458-3-8, s. 54-59.
  článok

  článok