Výsledky vyhľadávania

 1. BADÁŇOVÁ, Lucia - THOMASOVÁ, Elena. Outsourcing v praxi slovenských podnikov. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2013. ISSN 1337-0510, 2013, roč. 8, č. 20, s. 28-36.
  článok

  článok

 2. BUTVINOVÁ, Silvia. Outsourcing a offshoring podnikateľských činností : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Badáňová. Bratislava, 2013. 47 s.
  kniha

  kniha

 3. BADÁŇOVÁ, Lucia - THOMASOVÁ, Elena. Use of outsourcing in practice of Slovak companies. In International Journal of Economics, Finance and Management Sciences. - New York : Science Publishing Group, 2013. ISSN 2326-9561, 2013, vol. 1, no. 1, pp. 43-53 online. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok

 4. MIKOLAJOVÁ, Simona. Outsourcing logistiky v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Badáňová. Bratislava, 2012. 64 s.
  kniha

  kniha

 5. MOLNÁROVÁ, Erika. Outsourcing vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Badáňová. Bratislava, 2012. 47 s.
  kniha

  kniha

 6. GARAIOVÁ, Zuzana. Outsourcing logistiky v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Badáňová. Bratislava, 2012. 46 s.
  kniha

  kniha

 7. KUKUČKOVÁ, Božena. Prínos aplikácie outsourcingu vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Badáňová. Bratislava, 2012. 46 s.
  kniha

  kniha

 8. BADÁŇOVÁ, Lucia. Využívanie outsourcingu podnikových procesov v praxi : dizertačná práca. Školiteľ: Elena Thomasová. Bratislava, 2012. 128 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. BADÁŇOVÁ, Lucia - THOMASOVÁ, Elena. Postup úspešného zavedenia outsourcingu podnikateľských procesov. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2012. ISSN 1336-3301, 2012, roč. 9, č. 3, s. 38-50. VEGA 1/0466/11.
  článok

  článok

 10. BADÁŇOVÁ, Lucia. Oblasti outsourcingu podniku. In Veda a vzdelávanie na podporu vzdelanostnej spoločnosti : zborník III. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : Komárno, 5.-6. september 2011. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2011. ISBN 978-80-8122-017-3, s. 782-786.
  článok

  článok