Výsledky vyhľadávania

  1. AKÚČOVÁ, Martina. Finančná analýza spoločnosti SHP Harmanec, a.s : diplomová práca. Školiteľ: Alena Tóthová. Bratislava, 2011. 90 s.
    kniha

    kniha

  2. AKÚČOVÁ, Martina. Finančný plán podniku : aplikácia metódy percentuálneho podielu na tržbách pri tvorbe krátkodobého finančného plánu : bakalárska práca. Škol. Milan Sochor. Bratislava, 2009. 44 s.
    kniha

    kniha