Výsledky vyhľadávania

  1. HNÁTHOVÁ, Ivana. Učiaca sa organizácia v praxi slovenskej ekonomiky : diplomová práca. Školiteľ: Viola Šuterová. Bratislava, 2011. 64 s.
    kniha

    kniha


  2. HNÁTHOVÁ, Ivana. Vzdelávanie zamestnancov vo vybranom podniku služieb : bakalárska práca. Škol. Viola Šuterová. Bratislava, 2009. 45 s.
    kniha

    kniha