Výsledky vyhľadávania

 1. TICHÝ, Miroslav. Životné minimum od 1.7.2020 a dávky naň nadväzujúce. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1337-060X, 2020, roč. 15, č. 10, s. 3-4.
  článok

  článok

 2. TICHÝ, Miroslav. Hromadné prepúšťanie ovplyvnené koronakrízou. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1337-060X, 2020, roč. 15, č. 10, s. 47-49.
  článok

  článok

 3. TICHÝ, Miroslav. Zákaz detskej práce. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2019. ISSN 1337-060X, 2019, roč. 14, č. 10, s. 40-41.
  článok

  článok

 4. TICHÝ, Miroslav. Preventívne a ochranné služby poskytované zamestnávateľovi. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2019. ISSN 1337-060X, 2019, roč. 14, č. 9, s. 54-56.
  článok

  článok

 5. TICHÝ, Miroslav. Súkromné vysoké školy. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2019. ISSN 1337-060X, 2019, roč. 14, č. 7-8, s. 88-91.
  článok

  článok

 6. TICHÝ, Miroslav. Postihy voči zamestnancom. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2019. ISSN 1337-060X, 2019, roč. 14, č. 11-12, s. 64-67.
  článok

  článok

 7. TICHÝ, Miroslav. Zrážky zo mzdy a ich poradie. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 2, s. 39-41.
  článok

  článok

 8. TICHÝ, Miroslav. Zákonné povinnosti zamestnávateľov v pracovnoprávnych vzťahoch. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 12, s. 274-279.
  článok

  článok

 9. TICHÝ, Miroslav. Poskytnutie právnej pomoci osobám v hmotnej núdzi. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 7-8, s. 8-13.
  článok

  článok

 10. TICHÝ, Miroslav. Bezpečnosť na pracovisku. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 7-8, s. 71-75.
  článok

  článok