Výsledky vyhľadávania

  1. ŠTOFAN, Michal. Miesto BRIC vo svetovom obchode : diplomová práca. Školiteľ: Saleh Mothana Obadi. Bratislava, 2011. 75 s.
    kniha

    kniha

  2. ŠTOFAN, Michal. Príjazdový cestovný ruch a jeho vplyv na ekonomiku Slovenskej republiky : bakalárska práca. Škol. Adriána Čechovičová. Bratislava, 2009. 47 s.
    kniha

    kniha