Výsledky vyhľadávania

  1. SEDLÁK, Martin. Analýza cenných papierov : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Mikloš. Bratislava, 2011. 67 s.
    kniha

    kniha

  2. SEDLÁK, Martin. Charakteristika vybraných druhov dlhodobých úverov - lízing, franchising, forfaiting : bakalárska práca. Škol. Michaela Strižencová. Bratislava, 2009. 36 s.
    kniha

    kniha