Výsledky vyhľadávania

 1. RICHNÁK, Patrik - GUBOVÁ, Klaudia. Green and Reverse Logistics in Conditions of Sustainable Development in Enterprises in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Sustainability : International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2021, vol. 13, no. 2, pp. 1-23 online. VEGA 1/0375/20.
  článok

  článok

 2. FLOREK, Adam. Digitálna budúcnosť výrobných podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Klaudia Gubová. Bratislava, 2020. 64 s.
  kniha

  kniha

 3. PALUŠKOVÁ, Lucia. Vplyv certifikácie manažérskych systémov na podniky v SR : diplomová práca. Školiteľ: Klaudia Gubová. Bratislava, 2020. 54 s.
  kniha

  kniha

 4. ŠRÁMEK, Martin. Inovácie v logistike a ich v význam v digitálnom veku : diplomová práca. Školiteľ: Klaudia Gubová. Bratislava, 2020. 65 s.
  kniha

  kniha

 5. PUVÁKOVÁ, Dominika. Inovácie a ich význam vo sfére služieb : diplomová práca. Školiteľ: Klaudia Gubová. Bratislava, 2020. 83 s.
  kniha

  kniha

 6. BEDE, Krisztina. Inteligentné technológie ako impulz rozvoja smart industry : diplomová práca. Školiteľ: Klaudia Gubová. Bratislava, 2020. 70 s.
  kniha

  kniha

 7. BUDAY, Andrej. Umelá inteligencia v priemyselných podnikoch : diplomová práca. Školiteľ: Klaudia Gubová. Bratislava, 2020. 80 s.
  kniha

  kniha

 8. ČANIGA, Peter. Aktuálny trend v priemysle – Industry 4.0 : bakalárska práca. Školiteľ: Klaudia Gubová. Bratislava, 2020. 52 s.
  kniha

  kniha

 9. DJURDJEVAC, Lazar. Benchmarking as a Method of Increasing the Competitiveness of an Enterprise : bakalárska práca. Školiteľ: Klaudia Gubová. Bratislava, 2020. 76 s.
  kniha

  kniha

 10. FABIANOVÁ, Janka. Rozvoj elektromobilov na území SR : bakalárska práca. Školiteľ: Klaudia Gubová. Bratislava, 2020. 52 s.
  kniha

  kniha