Výsledky vyhľadávania

 1. BIELA, Alexandra. Hodnotenie miery kvality poskytovaných služieb vybraného podniku súkromného sektora : bakalárska práca. Školiteľ: Klaudia Gubová. Bratislava, 2017. 65 s.
  kniha

  kniha


 2. BORDÁČ, Peter. Nákupná logistika pre automobilový priemysel : bakalárska práca. Školiteľ: Klaudia Gubová. Bratislava, 2017. 58 s.
  kniha

  kniha


 3. KYJACOVÁ, Barbora. Zmapovanie využitia transportu v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Klaudia Gubová. Bratislava, 2017. 71 s.
  kniha

  kniha


 4. SMATANA, Miroslav. Smerovanie výrobnej logistiky : diplomová práca. Školiteľ: Klaudia Gubová. Bratislava, 2017. 55 s.
  kniha

  kniha


 5. KRÁLIKOVÁ, Lenka. Inovačný potenciál podnikov na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Klaudia Gubová. Bratislava, 2017. 75 s.
  kniha

  kniha


 6. SIVIČEKOVÁ, Veronika. Licenčné obchodovanie ako rozhodovací proces v manažmente inovácií : diplomová práca. Školiteľ: Klaudia Gubová. Bratislava, 2017. 77 s.
  kniha

  kniha


 7. BOGNÁROVÁ, Dominika. Environmentálne inovácie ako impulz podnikania v súčasnom podnikateľskom prostredí : diplomová práca. Školiteľ: Klaudia Gubová. Bratislava, 2017. 61 s.
  kniha

  kniha


 8. GUBOVÁ, Klaudia - BOOROVÁ, Brigita - RICHNÁK, Patrik. Využitie tvorivých expertných metód pri zlepšení prognózovania a strategického plánovania. In Competition. International scientific conference. Competition : proceedings of 9th annual international scientific conference : [18. 5. 2017, Jihlava, Česká Republika]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISBN 978-80-88064-31-2, s. 199-209 online. FOR_V4 21520129.
  článok

  článok


 9. GUBOVÁ, Klaudia et al. Importance of stakeholder groups in pursuit of sustainable development of manufacturing companies. - Registrovaný: Web of Science. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017. ISSN 2464-6733, 2017, vol. 7, no. 1, s. 154-157 online. VEGA 1/0305/15.
  článok

  článok


 10. BOOROVÁ, Brigita - GUBOVÁ, Klaudia. Analýza vybraných dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky a ich vplyv na konkurencieschopnosť podniku. In Competition. International scientific conference. Competition : proceedings of 9th annual international scientific conference : [18. 5. 2017, Jihlava, Česká Republika]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISBN 978-80-88064-31-2, s. 116-125 online. VEGA 1/0305/15.
  článok

  článok