Výsledky vyhľadávania

  1. HÍREŠOVÁ, Miroslava. Plánovanie a príprava vzdelávania zamestnancov v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Marta Matulčíková. Bratislava, 2011. 72 s.
    kniha

    kniha

  2. HÍREŠOVÁ, Miroslava. Konflikty v pracovnej skupine a ich vplyv na výkon : bakalárska práca. Škol. Jozef Volár. Bratislava, 2009. 42 s.
    kniha

    kniha