Výsledky vyhľadávania

  1. HORVÁTHOVÁ, Anikó. Význam rozvojových krajín z hľadiska budúceho zabezpečenia globálnych energetických potrieb : diplomová práca. Školiteľ: Kristína Drieniková. Bratislava, 2011. 91 s.
    kniha

    kniha

  2. HORVÁTHOVÁ, Anikó. Aktívna politika zamestnanosti ako súčasť politiky zamestnanosti : bakalárska práca. Škol. Andrea Vargová. Bratislava, 2009. 53 s.
    kniha

    kniha