Výsledky vyhľadávania

  1. PAVLISKOVÁ, Michaela. Dopady finančnej a hospodárskej krízy na TNK : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2011. 88 s.
    kniha

    kniha

  2. PAVLISKOVÁ, Michaela. Transnacionálne korporácie ako globálni hráči a ich pôsobenie v národných kultúrach : bakalárska práca. Škol. Marek Malík. Bratislava, 2009. 57 s.
    kniha

    kniha