Výsledky vyhľadávania

  1. HALASOVÁ, Katarína. Medzinárodné porovnanie krajín Európskej únie na základe vybraných makroekonomických ukazovateľov : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Hurbánková. Bratislava, 2011. 75 s.
    kniha

    kniha


  2. HALASOVÁ, Katarína. Komparácia vývoja inflácie jednotlivých krajín po vstupe so Európskej menovej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Brian König. Bratislava, 2009. 41 s.
    kniha

    kniha