Výsledky vyhľadávania

 1. JANČOVIČOVÁ BOGNÁROVÁ, Kristína. Miesto kľúčových ukazovateľov výkonnosti v rámci strategického riadenia podniku. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2020 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4691-1, s. [1-8] CD-ROM. VEGA 1/0688/20.
  článok

  článok

 2. CVACHOVÁ, Kristina. Finančná analýza podnikateľského subjektu : diplomová práca. Školiteľ: Kristína Jančovičová Bognárová. Bratislava, 2020. 73 s.
  kniha

  kniha

 3. DMITRISHINA, Natalja. Moderné trendy v meraní výkonnosti podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Kristína Jančovičová Bognárová. Bratislava, 2020. 64 s.
  kniha

  kniha

 4. HODŽA, Rastislav. Mergers and Acquistions. Analysis and Valuation of Selected Company : diplomová práca. Školiteľ: Kristína Jančovičová Bognárová. Bratislava, 2020. 45 s.
  kniha

  kniha

 5. KRÁLOVÁ, Jana. Dividendová politika podniku : diplomová práca. Školiteľ: Kristína Jančovičová Bognárová. Bratislava, 2020. 71 s.
  kniha

  kniha

 6. TVRDOŇOVÁ, Petra. Analýza vybraných ukazovateľov výkonnosti podniku na príklade konkrétneho podniku : diplomová práca. Školiteľ: Kristína Jančovičová Bognárová. Bratislava, 2020. 62 s.
  kniha

  kniha

 7. GERTLER, Ľubomíra - JANČOVIČOVÁ BOGNÁROVÁ, Kristína - MAJER, Lukáš. Explaining Corporate Credit Default Rates with Sector Level Detail. - Registrovaný: Web of Science. In Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2020. ISSN 2464-7683, 2020, vol. 70, no. 2, pp. 96-120 online. VEGA 1/0688/20.
  článok

  článok

 8. HARABRÍNOVÁ, Katarína. Finančná analýza so zameraním na platobnú schopnosť podnikateľského subjektu : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Jančovičová Bognárová. Bratislava, 2020. 48 s.
  kniha

  kniha

 9. DROBKOVÁ, Michaela. Finančná analýza so zameraním na zadlženosť podnikateľského subjektu : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Jančovičová Bognárová. Bratislava, 2020. 47 s.
  kniha

  kniha

 10. MAYEROVÁ, Viktória. Finančná analýza so zameraním na rentabilitu podnikateľského subjektu : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Jančovičová Bognárová. Bratislava, 2020. 57 s.
  kniha

  kniha