Výsledky vyhľadávania

 1. FEKETEOVÁ, Petra. Osobnosti dejín financií obdobia existencie Rakúsko – Uhorskej monarchie : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Baláži. Bratislava, 2018. 52 s.
  kniha

  kniha


 2. FEKETEOVÁ, Petra. Analýza vývoja nominálnej mesačnej mzdy v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Arne Cakl. Bratislava, 2011. 44 s.
  kniha

  kniha


 3. FEKETEOVÁ, Petra. Sociálno-ekonomické dôsledky budovania priemyselných parkov v regiónoch NUTS 2 v SR (aplikácia na konkrétnom regióne NUTS 2) : diplomová práca. Školiteľ: Alžbeta Ivaničková. Bratislava, 2011. 70 s.
  kniha

  kniha


 4. FEKETEOVÁ, Petra. Transformácia verejného sektora vo vybraných odvetviach v podmienkach SR : bakalárska práca. Škol. Dušan Kozovský. Bratislava, 2009. 40 s.
  kniha

  kniha