Výsledky vyhľadávania

 1. SÁNCHEZ PRESA, Mónica. El lenguaje académico en el entorno universitario. Recenzenti: Mária Spišiaková, Silvia Vertanová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2018. 121 s. KEGA 029EU-4/2016. ISBN 978-80-223-4656-6. [Počet ex. : 7, z toho voľných 6, prezenčne 1]
 2. SÁNCHEZ PRESA, Mónica. Korektné používanie jazyka v akademickom písaní. In Komunikácia v akademickej sfére so zameraním na písomný prejav. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4434-4, s. 75-92 online.
  článok

  článok

 3. SÁNCHEZ PRESA, Mónica. [Základy simultánneho tlmočenia]. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2017. ISSN 1338-6743, 2017, roč. 6, č. 11, s. 72. Recenzia na: Základy simultánneho tlmočenia / Štubňa, P:. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - ISBN 978-80-223-3943-8.
  článok

  článok

 4. VÁLEKOVÁ, Erika. El proceso de internacionalización de Desigual : bakalárska práca. Školiteľ: Mónica Sánchez Presa. Bratislava, 2017. 48 s.
  kniha

  kniha

 5. DŽUGANOVÁ, Dominika. El traductor como mediador intercultural : bakalárska práca. Školiteľ: Mónica Sánchez Presa. Bratislava, 2017. 40 s.
  kniha

  kniha

 6. DISTLER, Viliam. La traducción de textos del ámbito turístico : bakalárska práca. Školiteľ: Mónica Sánchez Presa. Bratislava, 2017. 43 s.
  kniha

  kniha

 7. VARHOLÍKOVÁ, Mária. La gestión de la diversidad cultural en las empresas multinacionales: el caso de Amazon : diplomová práca. Školiteľ: Mónica Sánchez Presa. Bratislava, 2017. 64 s.
  kniha

  kniha

 8. SÁNCHEZ PRESA, Mónica. Practica español : ejercicios de gramática para principiantes. Recenzenti: Jana Paľková, Bohdan Ulašin. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 58 s. [4,34 AH]. ISBN 978-80-225-4367-5. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]
 9. MATUŠKOVÁ, Barbora. Impacto de la crisis económica (2008-2014) en las economías de Andalucía y Gibraltar : diplomová práca. Školiteľ: Mónica Sánchez Presa. Bratislava, 2017. 59 s.
  kniha

  kniha

 10. Hablamos? : manual de conversación para estudiantes de español. José Luis Sánchez Melgarejo, coordinación: Mónica Sánchez Presa. 1. ed. Almería : Editorial Círculo Rojo, 2016. 105 s. [4 AH]. ISBN 978-84-9140-745-4.