Výsledky vyhľadávania

 1. BARIČ, Ondrej. Využívanie fondov politiky súdržnosti na Slovensku. Recenzenti: Jaroslav Husár, Pavol Hrivík, Peter Kijovský. 1. vyd. Bratislava : NCEGŠ - Národné centrum európskych a globálnych štúdií, 2017. 189 s. [9,5 AH]. ISBN 978-80-972508-1-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 2. JORDAN, Peter et al. Hlavné smery rozvoja Dunajskej stratégie. Recenzenti: Jaroslav Husár, Jozef Gajdoš, Arnošt Mitske. 1. vyd. Bratislava : NCEGŠ - Národné centrum európskych a globálnych štúdií, 2016. 171 s. [8,6 AH]. ISBN 978-80-972508-0-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 3. TKÁČOVÁ, Daniela. Trilógia štúdií. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2011. ISSN 1335-0900, Apríl 2011, roč. 19, č. 4, s. 28-29. Recenzia na: Kreativita, invencia, inovácia = Creativity, invention, innovation : incentives for growth, prosperity and sustainability of the Slovak Republic : stimulátory rastu, prosperity a trvalej udržateľnosti SR / Koloman Ivanička a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2761-3.
  článok

  článok

 4. IVANIČKA, Koloman et al. Resources of the Slovak Republic as a factor of development strategies in European and global space. Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2011. 664 s. [29,573 AH]. ISBN 978-80-225-3204-4. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 5. IVANIČKA, Koloman et al. Overcoming crisis - creation of the new model for socio-economic development of Slovakia. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 508 s. [24,6 AH]. ISBN 978-80-225-2882-5. [Počet ex. : 5, z toho voľných 3, prezenčne 2]
 6. SILVAN, Juraj. [Overcoming crisis-creation of new model for socio-economic development of Slovakia)]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2010. ISSN 0323-262X, 2010, roč. 39, č. 3, s. 451-453. Recenzia na: Overcoming crisis - creation of the new model for socio-economic development of Slovakia = Prekonanie krízy - tvorba nového modelu sociálno-ekonomického rozvoja Slovenska / Koloman Ivanička ... [et al.]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2882-5.
  článok

  článok

 7. SILVAN, Juraj. From innovation to social justice : On the completion of the trilogy of the post-crisis development. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2010. ISSN 0323-262X, 2010, roč. 39, č. 4, s. 580-582. Recenzia na: Kreativita, invencia, inovácia = Creativity, invention, innovation : incentives for growth, prosperity and sustainability of the Slovak Republic : stimulátory rastu, prosperity a trvalej udržateľnosti SR / Koloman Ivanička a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2761-3.
  článok

  článok

 8. SILVAN, Juraj. Publikácia o postkrízovom vývoji našej spoločnosti. In Urbanita : časopis o urbanizme a územnom plánovaní, územnom rozvoji a rozvoji miest a o tvorbe krajiny. - Bratislava : Urbion, 2010. ISSN 0139-5912, 2010, roč. 22, č. 1, s. 5. Recenzia na: Overcoming crisis - creation of the new model for socio-economic development of Slovakia = Prekonanie krízy - tvorba nového modelu sociálno-ekonomického rozvoja Slovenska / Koloman Ivanička ... [et al.]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2882-5.
  článok

  článok

 9. IVANIČKA, Koloman. European trends and our prospects and interests in integrating Europe. Preklad Tatiana Laskovičová. Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2010. 112 s. [5,55 AH]. ISBN 978-80-225-2938-9. [Počet ex. : 5, z toho voľných 3, prezenčne 2]
 10. IVANIČKA, Koloman. Európske trendy a naše perspektívy a záujmy v integrujúcej sa Európe. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 112 s. [5,55 AH]. ISBN 978-80-225-2937-2. [Počet ex. : 5, z toho voľných 3, prezenčne 2]