Výsledky vyhľadávania

 1. TÓTH, Štefan et al. Ekonomické aspekty pestovania maku siateho. In Roľnícke noviny. - Bratislava : Petit Press, a.s., 2009. ISSN 1335-440X, 4.12.2009, č. 49, s. 9-10.
  článok

  článok


 2. VAVRINČÍK, Pavel - ŠOLTYSOVÁ, Božena - DANILOVIČ, Martin. Inovatívne technológie spracovania pôdy vo vzťahu k pôdnej úrodnosti. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2009. ISSN 1335-9746, 2009, roč. 8, č. 17, s. 19-31.
  článok

  článok


 3. TÓTH, Štefan et al. Ekonomická lukrativita pestovania maku siateho po inovačnom zvládnutí kľúčových prvkov fytotechniky. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2009. ISSN 1335-9746, 2009, roč. 8, č. 17, s. 11-18.
  článok

  článok


 4. TKÁČ, Michal et al. Produkčný potenciál jačmennej slamy a environmentálne riziká jej využitia na energetické účely. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2009. ISSN 1335-9746, 2009, roč. 8, č. 17, s. 61-70.
  článok

  článok


 5. NAŠČÁKOVÁ, Jana et al. Zlepšenie produkčných a ekonomických parametrov prasiat po perorálnom príjme rastlinných silíc. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2009. ISSN 1335-9746, 2009, roč. 8, č. 17, s. 113-124.
  článok

  článok


 6. ŠOLTYSOVÁ, Božena et al. Použitie alternatívnych spôsobov obrábania pôdy pre zachovanie trvalo udržateľného poľnohospodárstva. In Podpora inovačného rozvoja v Slovenskej republike : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2009. ISBN 987-80-225-2824-5.
  článok

  článok


 7. DANILOVIČ, Martin et al. Bilancia živín, indikátor trvalej udržateľnosti hospodárenia na pôde. In Podpora inovačného rozvoja v Slovenskej republike : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2009. ISBN 987-80-225-2824-5.
  článok

  článok