Výsledky vyhľadávania

 1. STRÍŠOVÁ, Barbara Nicole - BIRKNEROVÁ, Zuzana. Assessment of Selected Determinants of Burnout Syndrome and Coping Strategies in Terms of Demanding Situations in Managers. In Journal of Management and Business : Research and Practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2020. ISSN 1339-9381, 2020, vol. 12, no. 1, s. 43-53.
  článok

  článok

 2. BIRKNEROVÁ, Zuzana - FRANKOVSKÝ, Miroslav. Rozvoj ľudského kapitálu v kontexte zvládania náročných situácií. In Economics and Business Management in the 21st Century. International Scientific Conference. Economics and Business Management in the 21st Century : Proceedings from the 4th International Scientific Conference, 28th– 29th November, 2018, (Ostrava, Czech Republic). - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4279-0, s. 36-47.
  článok

  článok

 3. KOVAĽOVÁ, Jana - BIRKNEROVÁ, Zuzana. Posudzovanie determinantov predajného správania predajcov z pohľadu generácií zákazníkov Baby boom, X, Y a Z. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2019. ISSN 2453-8167, 2019, roč. 14, č. 1, s. 1-10.
  článok

  článok

 4. HEČKOVÁ, Jaroslava et al. Cezhraničné fúzie a akvizície v kontexte vnímania faktorov ich realizácie v pred- a postfúzijnom a akvizičnom procese. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2018. ISSN 0032-3233, 2018, roč. 66, č. 5, s. 609-632.
  článok

  článok

 5. DROPPA, Milan - BIRKNEROVÁ, Zuzana - FRANKOVSKÝ, Miroslav. Optimalization of Employees' Selection by Competency Model. In Journal of management and business : research and practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2018. ISSN 1338-0494, 2018, vol. 10, no. 1, s. 30-41.
  článok

  článok

 6. BIRKNEROVÁ, Zuzana - KOVAĽOVÁ, Jana. Súvislosti medzi determinantmi posudzovania obchodného správania z pohľadu zákazníkov. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2017. ISSN 1336-7137, 2017, roč. 13, č. 1, s. 33-39.
  článok

  článok

 7. BIRKNEROVÁ, Zuzana et al. Assessment of the managerial decision-making attributes in terms of gender and age. In Journal of management and business : research and practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2017. ISSN 1338-0494, 2017, vol. 9, no. 2, pp. 35-41.
  článok

  článok

 8. FRANKOVSKÝ, Miroslav - BIRKNEROVÁ, Zuzana. Predictors of cognitive distortions in managerial decision-making: PCD18 methodology. In Economic annals-XXI. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2016. ISSN 1728-6239, 2016, vol. 162, no. 11-12, pp. 93-97 online.
  článok

  článok

 9. FRANKOVSKÝ, Miroslav - BIRKNEROVÁ, Zuzana. Štruktúra faktorov posudzovania rodovej rovnosti na pracovisku. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2016. ISSN 2453-8167, 2016, roč. 11, č. 3, s. 1-7 online.
  článok

  článok

 10. FRANKOVSKÝ, Miroslav - BIRKNEROVÁ, Zuzana. Ways of coping with demanding managerial work situations and traits of interpersonal behavior. In Journal of management and business : research and practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2015. ISSN 1338-0494, 2015, roč. 7, č. 2, s. 25-34. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0214649/JMB-2-2015.pdf>
  článok

  článok