Výsledky vyhľadávania

 1. DROPPA, Milan - BIRKNEROVÁ, Zuzana - FRANKOVSKÝ, Miroslav. Optimalization of Employees' Selection by Competency Model. In Journal of management and business : research and practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2018. ISSN 1338-0494, 2018, vol. 10, no. 1, s. 30-41.
  článok

  článok


 2. BIRKNEROVÁ, Zuzana et al. Assessment of the managerial decision-making attributes in terms of gender and age. In Journal of management and business : research and practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2017. ISSN 1338-0494, 2017, vol. 9, no. 2, pp. 35-41.
  článok

  článok


 3. BIRKNEROVÁ, Zuzana - KOVAĽOVÁ, Jana. Súvislosti medzi determinantmi posudzovania obchodného správania z pohľadu zákazníkov. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2017. ISSN 1336-7137, 2017, roč. 13, č. 1, s. 33-39.
  článok

  článok


 4. FRANKOVSKÝ, Miroslav - BIRKNEROVÁ, Zuzana. Predictors of cognitive distortions in managerial decision-making: PCD18 methodology. In Economic annals-XXI [elektronický zdroj]. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2016. ISSN 1728-6239, 2016, vol. 162, no. 11-12, pp. 93-97 online.
  článok

  článok


 5. FRANKOVSKÝ, Miroslav - BIRKNEROVÁ, Zuzana. Štruktúra faktorov posudzovania rodovej rovnosti na pracovisku. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2016. ISSN 2453-8167, 2016, roč. 11, č. 3, s. 1-7 online.
  článok

  článok


 6. BIRKNER, Martin - BIRKNEROVÁ, Zuzana. Komunikačné zručnosti v praxi a ich rodové diferencie. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2015. ISSN 1335-9746, 2015, roč. 14, č. 34, s. 28-40.
  článok

  článok


 7. FRANKOVSKÝ, Miroslav - BIRKNEROVÁ, Zuzana. Ways of coping with demanding managerial work situations and traits of interpersonal behavior. In Journal of management and business : research and practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2015. ISSN 1338-0494, 2015, roč. 7, č. 2, s. 25-34. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0214649/JMB-2-2015.pdf>
  článok

  článok


 8. BIRKNEROVÁ, Zuzana - FRANKOVSKÝ, Miroslav. Vnímanie firemného vzdelávania a motivácia zamestnancov vzdelávať sa. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2015. ISSN 1337-0510, 2015, roč. 10, č. 29, s. 39-47.
  článok

  článok


 9. BIRKNEROVÁ, Zuzana - ŠEBEŠ, Pavol. Prokrastinácia a jej vzťah k motivácii k výkonu v organizáciách. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2014. ISSN 1801-7118, 2014, roč. 10, č. 1, s. 160-172. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0184905/2014_01_sets.pdf>
  článok

  článok


 10. LAJČIN, Daniel et al. Sociálna inteligencia ako významný prediktor manažérskeho správania. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2014. ISSN 0013-3035, 2014, roč. 62, č. 6, s. 646-660.
  článok

  článok