Výsledky vyhľadávania

 1. DUBCOVÁ, Gabriela - MAJDÚCHOVÁ, Helena - ZAJACOVÁ, Andrea. Is it profitable to make business responsible? : scientific monograph. Editor: Monika Šťastniaková. 1st ed. Ljubljana : Verlag Dashöfer, 2016. 242 s. [18,3 AH] CD-ROM. VEGA 1/0784/15. ISBN 978-961-6869-37-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. FUKSOVÁ, Nadežda. Aktuálne otázky v manažmente ľudských zdrojov podnikov. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420, 2014, roč. 10, č. 3, s. 28-34. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0186415/fss0314.pdf>
  článok

  článok

 3. FUKSOVÁ, Nadežda. Zvyšovanie konkurenčnej spôsobilosti malých a stredných podnikov v SR v rámci medzinárodnej spolupráce. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2013. ISSN 1336-7420, 2013, roč. 9, č. 4, s. 52-60. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0169968/fss0413.pdf>
  článok

  článok

 4. International management news. Annual international scientific management conference. International management news 2012 : peer-reviewed scientific proceedings : [the 3rd annual international scientific management conference for researchers, students and experts, 12th december 2012, Bratislava, Slovak republic]. Editor: Jitka Meluchová, Nadežda Fuksová. Bratislava : European Institute for Development and Education, 2012. 55 s. ISBN 978-80-970611-2-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. FUKSOVÁ, Nadežda. Motivačné faktory z pohľadu pracovníkov v potravinárskom priemysle. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2011. ISSN 1336-7420, 2011, roč. 7, č. 3, s. 111-116. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0133994/fss0311.pdf>
  článok

  článok

 6. MELUCHOVÁ, Jitka - FUKSOVÁ, Nadežda. Work motivation in modern economy. In Globalization and crises in modern economy : the 1th scientific volume, 29.4.2010, Klaipeda University, Lithuania. - Lithuania : Klaipeda University, 2010. ISBN 978-9955-18-507-9, s. 102-106.
  článok

  článok

 7. FUKSOVÁ, Nadežda. Vzťah pracovnej motivácie a pracovného výkonu. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 3, s. 137-147. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0114332/fss0310.pdf>
  článok

  článok

 8. Financial crisis. International scientific conference. Financial crisis : scientific proceedings of abstracts : International scientific conference : june 2010 : Hotel President, Old Town, Bratislava, Slovak Republic. Editori Jitka Meluchová, Nadežda Fuksová, Daša Mokošová. Bratislava : Slovak statistical and demographical society, 2010. [20] s. ISBN 978-80-88946-52-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. MELUCHOVÁ, Jitka - FUKSOVÁ, Nadežda. Vplyv globálnej finančnej krízy na poistný trh Slovenska. In Financial crisis : scientific proceedings. - Bratislava : Slovak statistical and demographical society, 2010. ISBN 978-80-88946-54-0, [S. 1-6].
  článok

  článok

 10. FUKSOVÁ, Nadežda. Možnosti uplatnenia inovatívneho prístupu v oblasti pracovnej motivácie v malých podnikoch na území Slovenskej republiky. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 6, s. 33-36. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0124135/fss0610.pdf>
  článok

  článok