Výsledky vyhľadávania

 1. BONDAREVA, Irina - PLCHOVÁ, Jana. Napĺňanie podmienok úspešného fungovania klastrov z pohľadu Slovenského plastikárskeho klastra. In MANEKO : manažment a ekonomika podniku = Journal of Corporate Management and Economics. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2019. ISSN 1338-5127, 2019, roč. 11, č. 3, s. 267-272.
  článok

  článok

 2. PLCHOVÁ, Jana - BONDAREVA, Irina - HÍVEŠ, Ján. Štátna podpora inovačnej aktivity malých a stredných podnikov SR. In MANEKO : manažment a ekonomika podniku = journal of corporate management and economics. - Bratislava : Ústav manažmentu STU v Bratislave, 2017. ISSN 1338-5127, 2017, roč. 9, č. 2, s. 232-239.
  článok

  článok

 3. PLCHOVÁ, Jana - TURÁKOVÁ, Alexandra. Budovanie značky zamestnávateľa ako súčasť podnikovej kultúry - výskum trendov v Číne. In MANEKO : manažment a ekonomika podniku = journal of corporate management and economics. - Bratislava : Ústav manažmentu STU v Bratislave, 2016. ISSN 1338-5127, 2016, roč. 8, č. 1, s. 53-62.
  článok

  článok

 4. PLCHOVÁ, Jana - POLAKOVIČ, Ľuboš. Špirálový manažment - nový pohľad na riadenie organizácie. In MANEKO : manažment a ekonomika podniku = journal of corporate management and economics. - Bratislava : Ústav manažmentu STU v Bratislave, 2015. ISSN 1338-5127, 2015, roč. 7, č. 1, s. 89-102. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0204552/1_2015.pdf>
  článok

  článok

 5. PLCHOVÁ, Jana. Náklady na kvalitu v priemyselných podnikoch. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2012. ISSN 1336-7420, 2012, roč. 8, č. 4, s. 191-194. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0152760/fss0412.pdf>
  článok

  článok

 6. PLCHOVÁ, Jana. Trh s emisnými povolenkami ako nástroj podpory technologických inovácií. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2011. ISSN 1336-7420, 2011, roč. 7, č. 4, s. 74-79. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0142342/fss0411.pdf>
  článok

  článok

 7. PLCHOVÁ, Jana. Výskum filantropického správania sa firiem v podmienkach Slovenskej republiky. In MANEKO : manažment a ekonomika podniku = journal of corporate management and economics. - Bratislava : Ústav manažmentu STU v Bratislave, 2011. ISSN 1338-5127, 2011, roč. 3, č. 2, s. 237-244. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0182731/2_2011.pdf>
  článok

  článok

 8. TURÁKOVÁ, Alexandra - PLCHOVÁ, Jana. Spoločenská zodpovednosť podnikov ako súčasť podnikovej kultúry. In MANEKO : manažment a ekonomika podniku = journal of corporate management and economics. - Bratislava : Ústav manažmentu STU v Bratislave, 2011. ISSN 1338-5127, 2011, roč. 3, č. 1, s. 69-77. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0182730/1_2011.pdf>
  článok

  článok

 9. PLCHOVÁ, Jana. Meranie entropie vo firme ako východisko pre diagnostiku jej stavu. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420, 2009, roč. 5, č. 4, s. 71-75. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0097512/fss0409.pdf>
  článok

  článok