Výsledky vyhľadávania

  1. JURČIŠIN, Lukáš. Rozvoj cestovného ruchu v Bardejove a okolí : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Valenteová. Bratislava, 2011. 80 s.
    kniha

    kniha

  2. JURČIŠIN, Lukáš. Špecifiká marketingového mixu vo vybranom maloobchodnom podniku : bakalárska práca. Škol. Zuzana Francová. Bratislava, 2009. 53 s.
    kniha

    kniha