Výsledky vyhľadávania

 1. VIDOVÁ, Michaela. Uplatňovanie investičnej pomoci formou úľavy na dani z príjmov. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-0897, 2018, roč. 23, č. 13, s. 33-70.
  článok

  článok


 2. BRNOVÁ, Miroslava - VIDOVÁ, Michaela - MURÍNOVÁ, Mária. Zákon o dani z príjmov s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 6-7, s. 8-504.
  článok

  článok


 3. BRNOVÁ, Miroslava - VIDOVÁ, Michaela. Novela zákona o dani z príjmov. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-0897, 2018, roč. 23, č. 3-4, s. 104-145.
  článok

  článok


 4. BRNOVÁ, Miroslava - VIDOVÁ, Michaela. Novela zákona o dani z príjmov. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-1508, 2018, č. 8, s. 61-101.
  článok

  článok


 5. BRNOVÁ, Miroslava - VIDOVÁ, Michaela. Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1.1.2017. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-0897, 2017, roč. 22, č. 7, s. 10-49.
  článok

  článok


 6. VIDOVÁ, Michaela. Zrušenie daňovej licencie od 1.1.2018. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-0897, 2017, roč. 22, č. 15, s. 15-31.
  článok

  článok


 7. BRNOVÁ, Miroslava - VIDOVÁ, Michaela. Zákon o dani z príjmov s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 6-7, s. 4-488.
  článok

  článok


 8. VIDOVÁ, Michaela - HORNIAČEK, Peter. Finančný prenájom (lízing) z účtovného a daňového hľadiska v roku 2015. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-0897, 2016, roč. 21, č. 1, s. 94-130.
  článok

  článok


 9. VIDOVÁ, Michaela. Ukončenie roka právnickej osoby z pohľadu zákona o dani z príjmov. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1336-426X, 2016, roč. 13, č. 2, s. 22-47.
  článok

  článok


 10. BRNOVÁ, Miroslava - VIDOVÁ, Michaela - ADAMÍKOVÁ, Monika. Najdôležitejšie úpravy v zdaňovaní fyzických osôb od 1.1.2016. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-1508, 2016, č. 4-5, s. 107-138.
  článok

  článok