Výsledky vyhľadávania

 1. BOKHONKO, Viktoriia. Utilisation of Machine Learning for Corporate Failure Prediction : diplomová práca. Školiteľ: Marek Káčer. Bratislava, 2020. 67 s.
  kniha

  kniha

 2. KRŠÁK, Michal. Modely výmenných kurzov : diplomová práca. Školiteľ: Marek Káčer. Bratislava, 2020. 61 s.
  kniha

  kniha

 3. ŠIŠKOVÁ, Tatiana. Porovnanie neurónovej siete a logistickej regresie ako metód na predikciu zlyhania firiem : diplomová práca. Školiteľ: Marek Káčer. Bratislava, 2020. 68 s.
  kniha

  kniha

 4. TRENČAN, Matúš. Predikcia zlyhania spoločností s ručením obmedzením na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Marek Káčer. Bratislava, 2020. 73 s.
  kniha

  kniha

 5. BRESTOVANSKÁ, Romana. Regionálne aspekty zlyhania malých a stredných podnikov na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Marek Káčer. Bratislava, 2020. 41 s.
  kniha

  kniha

 6. BÍREŠÍK, Dárius. Rozdiely medzi zlyhanými firmami vo vybratých sektoroch : bakalárska práca. Školiteľ: Marek Káčer. Bratislava, 2020. 48 s.
  kniha

  kniha

 7. GLOMBÍK, Tomáš. Ako odhaliť finančnú bublinu : bakalárska práca. Školiteľ: Marek Káčer. Bratislava, 2020. 38 s.
  kniha

  kniha

 8. DVORSKÝ, Martin. Investície rizikového kapitálu na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Marek Káčer. Bratislava, 2020. 47 s.
  kniha

  kniha

 9. OCHOTNICKÝ, Pavol - ALEXY, Martin - KÁČER, Marek. Driving Forces of Total Factor Productivity in Europe. - Registrovaný: Web of Science. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 10, s. 1002-1020 online. APVV-15-0322.
  článok

  článok

 10. JAKUBČEKOVÁ, Anna. Cesty k zlyhaniu firiem : bakalárska práca. Školiteľ: Marek Káčer. Bratislava, 2019. 58 s.
  kniha

  kniha