Výsledky vyhľadávania

 1. MURÍNOVÁ, Eva. Corporate Culture pri fúziách a akvizíciách s praktickou aplikáciou : bakalárska práca. Školiteľ: Martina Belejová. Bratislava, 2013. 47 s.
  kniha

  kniha


 2. BUŇOVÁ, Ivana. Súčasné trendy Corporate Culture v medzinárodnom prostredí : bakalárska práca. Školiteľ: Martina Belejová. Bratislava, 2012. 45 s.
  kniha

  kniha


 3. KRUŽLIAKOVÁ, Jana. Budovanie Corporate Culture v konkrétnej firme pôsobiacej na medzinárodnom trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Martina Belejová. Bratislava, 2012. 46 s.
  kniha

  kniha


 4. ZORKÓCIOVÁ, Otília - BELEJOVÁ, Martina. Corporate culture v praxi. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2012 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3452-9, s. 780-789. VEGA 1/1185/12.
  článok

  článok


 5. BELEJOVÁ, Martina. Corporate Culture - firemná kultúra, jej medzinárodné dimenzie : dizertačná práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2012. 107 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 6. PODOLANOVÁ, Veronika. Emocionálna inteligencia ako nástroj budovania corporate culture vs. manažérska etika : bakalárska práca. Školiteľ: Martina Belejová. Bratislava, 2011. 44 s.
  kniha

  kniha


 7. ALMÁŠIOVÁ, Eva. Budovanie corporate culture s aplikáciou na konkrétnu firmu pôsobiacu na medzinárodnom trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Martina Belejová. Bratislava, 2011. 46 s.
  kniha

  kniha


 8. FEDÁKOVÁ, Dominika. Bezpečná kultúra ako súčasný trend v oblasti budovania corporate culture s aplikáciou na konkrétne priemyselné odvetvie : bakalárska práca. Školiteľ: Martina Belejová. Bratislava, 2011. 43 s.
  kniha

  kniha


 9. ZÁHUMENSKÁ, Romana. Etický aspekt budovania a rozvoja corporate culture v období globálnej krízy : bakalárska práca. Školiteľ: Martina Belejová. Bratislava, 2011. 39 s.
  kniha

  kniha


 10. ZÁTUROVÁ, Barbora. Učiaca sa organizácia v medzinárodnom prostredí ako trend v oblasti corporate culture : bakalárska práca. Školiteľ: Martina Belejová. Bratislava, 2011. 55 s.
  kniha

  kniha