Výsledky vyhľadávania

 1. MURÍNOVÁ, Eva. Corporate Culture pri fúziách a akvizíciách s praktickou aplikáciou : bakalárska práca. Školiteľ: Martina Belejová. Bratislava, 2013. 47 s.
  kniha

  kniha

 2. ZORKÓCIOVÁ, Otília - BELEJOVÁ, Martina. Corporate culture v praxi. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2012 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3452-9, s. 780-789. VEGA 1/1185/12.
  článok

  článok

 3. BUŇOVÁ, Ivana. Súčasné trendy Corporate Culture v medzinárodnom prostredí : bakalárska práca. Školiteľ: Martina Belejová. Bratislava, 2012. 45 s.
  kniha

  kniha

 4. KRUŽLIAKOVÁ, Jana. Budovanie Corporate Culture v konkrétnej firme pôsobiacej na medzinárodnom trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Martina Belejová. Bratislava, 2012. 46 s.
  kniha

  kniha

 5. BELEJOVÁ, Martina. Corporate Culture - firemná kultúra, jej medzinárodné dimenzie : dizertačná práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2012. 107 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. BELEJOVÁ, Martina. Corporate Culture v praxi slovenských firiem. In MERKÚR 2011 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy: Bratislava, 9. november 2011. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. ISBN 978-80-225-3295-2, s. 24-28. VEGA 1/0803/10.
  článok

  článok

 7. BELEJOVÁ, Martina. Corporate Culture ako kľúčový faktor úspešnej podnikateľskej stratégie v nových podmienkach vytvorených hospodárskou krízou. In Alternatívne riešenia vo sfére medzinárodného marketingu : vybrané vedecké state riešiteľov projektu VEGA č. 1/0803/10 Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a SAV na roky 2010-2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3297-6, s. 7-18. VEGA 1/0803/10.
  článok

  článok

 8. PODOLANOVÁ, Veronika. Emocionálna inteligencia ako nástroj budovania corporate culture vs. manažérska etika : bakalárska práca. Školiteľ: Martina Belejová. Bratislava, 2011. 44 s.
  kniha

  kniha

 9. ZÁHUMENSKÁ, Romana. Etický aspekt budovania a rozvoja corporate culture v období globálnej krízy : bakalárska práca. Školiteľ: Martina Belejová. Bratislava, 2011. 39 s.
  kniha

  kniha

 10. ZÁTUROVÁ, Barbora. Učiaca sa organizácia v medzinárodnom prostredí ako trend v oblasti corporate culture : bakalárska práca. Školiteľ: Martina Belejová. Bratislava, 2011. 55 s.
  kniha

  kniha