Výsledky vyhľadávania

 1. MURÍNOVÁ, Eva. Corporate Culture pri fúziách a akvizíciách s praktickou aplikáciou : bakalárska práca. Školiteľ: Martina Belejová. Bratislava, 2013. 47 s.
  kniha

  kniha

 2. ZORKÓCIOVÁ, Otília - BELEJOVÁ, Martina. Corporate culture v praxi. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2012 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3452-9, s. 780-789. VEGA 1/1185/12.
  článok

  článok

 3. KRUŽLIAKOVÁ, Jana. Budovanie Corporate Culture v konkrétnej firme pôsobiacej na medzinárodnom trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Martina Belejová. Bratislava, 2012. 46 s.
  kniha

  kniha

 4. BELEJOVÁ, Martina. Corporate Culture - firemná kultúra, jej medzinárodné dimenzie : dizertačná práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2012. 107 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. BUŇOVÁ, Ivana. Súčasné trendy Corporate Culture v medzinárodnom prostredí : bakalárska práca. Školiteľ: Martina Belejová. Bratislava, 2012. 45 s.
  kniha

  kniha

 6. BELEJOVÁ, Martina. Firemná kultúra ako zdroj konkurenčnej výhody a jej úroveň v slovenských firmách. In Management challenges in the 21st century : transport and logistics: opportunity for Slovakia in the era of knowledge economy : conference proceedings : Bratislava, april 19, 2011. - Trenčín : School of Management / Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2011. ISBN 978-80-89306-10-7, s. 306-311. VEGA 1/0803/10.
  článok

  článok

 7. BELEJOVÁ, Martina. Súčasné trendy v Corporate Culture. In Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2011 : nové fenomény v globalizujúcom sa svetovom hospodárstve a ich vplyv na slovenskú a českú ekonomiku. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2011. ISBN 978-80-225-3195-5, s. 17-19. VEGA 1/0803/10.
  článok

  článok

 8. BELEJOVÁ, Martina. Corporate Culture v praxi slovenských firiem. In MERKÚR 2011 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy: Bratislava, 9. november 2011. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. ISBN 978-80-225-3295-2, s. 24-28. VEGA 1/0803/10.
  článok

  článok

 9. ALMÁŠIOVÁ, Eva. Budovanie corporate culture s aplikáciou na konkrétnu firmu pôsobiacu na medzinárodnom trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Martina Belejová. Bratislava, 2011. 46 s.
  kniha

  kniha

 10. FEDÁKOVÁ, Dominika. Bezpečná kultúra ako súčasný trend v oblasti budovania corporate culture s aplikáciou na konkrétne priemyselné odvetvie : bakalárska práca. Školiteľ: Martina Belejová. Bratislava, 2011. 43 s.
  kniha

  kniha