Výsledky vyhľadávania

  1. ANTALOVÁ, Mária et al. Identifikácia a analýza tréningových potrieb pracovníkov Univerzity Komenského v Bratislave : záverečná správa. Bratislava : British Know How Fund, 1999. 30 s.