Výsledky vyhľadávania

 1. HUDEC, Martin - DONOVALOVÁ, Alena. Do humans dream of electric sheeps? In Marketing a manažment vzdelávacích inštitúcií 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing a manažment vzdelávacích inštitúcií 2016 : zborník z prednášok a príspevkov z 5. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Žilina, 24.-25.11.2016. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, Katedra spojov, 2016. ISBN 978-80-554-1278-8, s. 18-27 CD-ROM. I-16-106-00.
  článok

  článok

 2. HUDÁKOVÁ, Anna - KREMEŇOVÁ, Iveta. Riadenie pracovného výkonu zamestnancov vo vybranej spoločnosti. In Diagnostika podniku, controlling a logistika : zborník príspevkov zo VI. medzinárodnej vedeckej konferencie, Žilina, 12. – 13. apríl 2012. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2012. ISBN 978-80-554-0502-5, s. 166-175.
  článok

  článok

 3. KREMEŇOVÁ, Iveta - TORNYAIOVÁ, Rita - ONDRUŠOVÁ, Gabriela. Riadenie vzťahov so zákazníkmi pomocou základných zložiek CRM systémov. In Diagnostika podniku, controlling a logistika : zborník príspevkov zo VI. medzinárodnej vedeckej konferencie, Žilina, 12. – 13. apríl 2012. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2012. ISBN 978-80-554-0502-5, s. 239-246.
  článok

  článok

 4. KREMEŇOVÁ, Iveta - HRDÁ, Marcela. Služby ako neoddeliteľná súčasť trhu s informačno-komunikačnými technológiami. In Diagnostika podniku, controlling a logistika : zborník príspevkov zo VI. medzinárodnej vedeckej konferencie, Žilina, 12. – 13. apríl 2012. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2012. ISBN 978-80-554-0502-5, s. 229-238.
  článok

  článok

 5. KREMEŇOVÁ, Iveta - NEMČEK, Bystrík. Elektronické služby pošty a dostupnosť služieb e-finance vo vybraných európskych krajinách. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2012. ISSN 1337-0839, 2012, roč. 6, č. 2, s. 34-39.
  článok

  článok

 6. LALINSKÁ, Jana - KREMEŇOVÁ, Iveta. Marketingová komunikácia - nástroj na získavanie kvalitných informácií. In Marketing a obchod 2011 : vplyv volatility a interdependencie v svetovom hospodárstve na marketing a obchod. - Zvolen : Bratia Sabovci, [2011]. ISBN 978-80-89241-41-5, s. 170-174. KEGA 036-017-4/2010.
  článok

  článok

 7. ŠTOFKO, Stanislav - KREMEŇOVÁ, Iveta. Niektoré aspekty prejavov hospodárskej krízy. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2010. ISSN 1336-5878, 2010, roč. 6, č. mimoriadne číslo, s. 570-574. VEGA 1/0757/09. Dostupné na : <http://www.keuniza.sk/konferencia/upload/zbornik.pdf>
  článok

  článok

 8. KREMEŇOVÁ, Iveta - KOVÁČIKOVÁ, Martina. Implementácia IS, perspektívy pohľadu na projekt implementácie IS. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2010. ISSN 1336-3514, 2010, roč. 8, č. 2, s. 53-67.
  článok

  článok

 9. KREMEŇOVÁ, Iveta. Prístupy poštových podnikov k e-commerce. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2009. ISSN 1337-0839, 2009, roč. 3, č. 2, s. 38-41.
  článok

  článok

 10. KREMEŇOVÁ, Iveta - KOVÁČIKOVÁ, Martina - KRÁĽ, Pavol. Projektový manažment. Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2009. 446 s. Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-80-554-0148-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]