Výsledky vyhľadávania

 1. SOLČIANSKA, Miroslava - BARTOŠOVÁ, Viera. Teoretické koncepty integrovaného manažmentu podniku. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2015. ISSN 1337-0839, 2015, roč. 9, č. 2, s. 34-51.
  článok

  článok


 2. SOLČIANSKA, Miroslava. Ukazovateľ návratnosti investovaného kapitálu. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku [elektronický zdroj]. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2012. ISSN 1336-5878, 2012, č. 1, s. 7-10. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0162472/PEAM12012final.pdf>
  článok

  článok


 3. SOLČIANSKA, Miroslava. Návratnosť investície a manažment. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku [elektronický zdroj]. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2012. ISSN 1336-5878, 2012, č. 2, s. 9-12. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0162473/Cislo22012.pdf>
  článok

  článok


 4. SOLČIANSKA, Miroslava. Ciele manažmentu podľa ROI. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '11 : zborník [príspevkov] z medzinárodnej vedeckej konferencie : vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment : pod záštitou Ministerstva financií SR : Rajecké Teplice 4. - 5. október 2011 [elektronický zdroj]. - [Žilina] : [Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity], [2011]. ISSN 1336-5878, s. 1-2.
  článok

  článok


 5. SOLČIANSKA, Miroslava. Hodnotové investovanie. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2009. ISSN 1337-0839, 2009, roč. 3, č. 2, s. 46-54.
  článok

  článok