Výsledky vyhľadávania

 1. ČULKOVÁ, Katarína - TEPLICKÁ, Katarína. Nový prístup k finančnému manažmentu prostredníctvom ukazovateľa „Eva“. In MANEKO : manažment a ekonomika podniku = journal of corporate management and economics. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2019. ISSN 1338-5127, 2019, roč. 11, č. 1, s. 27-35.
  článok

  článok

 2. ČULKOVÁ, Katarína - MANOVÁ, Eva - MIHALIKOVÁ, Eva. Return on Investments to a Small Hydropower Plant Construction. In Voda - strategická surovina budúcnosti. Geovedná expozícia FBERG. Voda - strategická surovina budúcnosti : zborník príspevkov. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2019. ISBN 978-80-553-3309-0, s. 27-30 CD-ROM. VEGA 1/0515/18, VEGA 1/0651/18.
  článok

  článok

 3. OLEXOVÁ, Cecília. Recent Trends in Human Resource Management. In New Trends in Process Control Management. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4161-8, pp. 29-48 [1,51 AH]. APVV 16-0160.
  článok

  článok

 4. MIHALČOVÁ, Bohuslava. Reflections of Strategic Thinking and Management of Classics. In New Trends in Process Control Management. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4161-8, pp. 7-27 [1,74 AH].
  článok

  článok

 5. PRUŽINSKÝ, Michal. Logistics Management and Distribution. In New Trends in Process Control Management. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4161-8, pp. 49-72 [2,13 AH].
  článok

  článok

 6. DUGAS, Jaroslav et al. Information Management. In New Trends in Process Control Management. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4161-8, pp. 73-94 [1,96 AH].
  článok

  článok

 7. MIZLA, Martin. Approaches to Process Management and Integration of Management Systems. In New Trends in Process Control Management. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4161-8, pp. 95-116 [1,70 AH]. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok

 8. ŠTOFOVÁ, Lenka - SZARYSZOVÁ, Petra - MIHALČOVÁ, Bohuslava. Model of Competitiveness Measurement in the Context of the Strategy Europe 2020. In New Trends in Process Control Management. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4161-8, pp. 209-232 [1,76 AH].
  článok

  článok

 9. ŠTOFOVÁ, Lenka - SZARYSZOVÁ, Petra. Prioritization of the Business Processes by Measuring Their Efficiency in Slovak Industry. In New Trends in Process Control Management. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4161-8, pp. 253-274 [1,70 AH].
  článok

  článok

 10. BOSÁK, Martin et al. Process Control in Waste Management in Slovakia. In New Trends in Process Control Management. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4161-8, pp. 275-296 [1,40 AH].
  článok

  článok