Výsledky vyhľadávania

 1. CHUGURYAN, Simona. The Establishment of Modern Political Systems of Northern Europe. Reviewers: Alexandru Burian, Lidiia Karpenko, Gabriela Petrová. Odessa : Oripa Napa, 2018. [99 s.] [5,03 AH]. ISBN 978-966-394-092-2.
 2. FUTÓ, Gilbert et al. Politológia [elektronický zdroj]. Recenzenti: Karol Janas, Rastislav Kazanský. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. e-kniha [74 s., 6,34 AH]. ISBN 978-80-225-4417-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Politológia [elektronický zdroj]. Zostavovateľ: Gilbert Futó. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. e-kniha [74 s., 6,34 AH]. ISBN 978-80-225-4417-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. DANIŠOVÁ, Dominika. Postavenie Ruska v súčasných medzinárodných vzťahoch v závislosti od prijatia novej Stratégie národnej bezpečnosti Ruskej federácie : bakalárska práca. Školiteľ: Simona Chuguryan. Bratislava, 2015. 57 s.
  kniha

  kniha

 5. ŠVARDOVÁ, Viktória. Ruská federácia a jej zmeny v zahraničnej politike : bakalárska práca. Školiteľ: Simona Chuguryan. Bratislava, 2015. 48 s.
  kniha

  kniha

 6. KIMERLING, Martin. Politický vývoj Alánd a ich cesta k možnej nezávislosti : bakalárska práca. Školiteľ: Simona Chuguryan. Bratislava, 2015. 60 s.
  kniha

  kniha

 7. ONTKOVÁ, Veronika. Fínsko a európska integrácia : bakalárska práca. Školiteľ: Simona Chuguryan. Bratislava, 2015. 38 s.
  kniha

  kniha

 8. CHUGURYAN, Simona. Fínske voľby 2015, nástup euroskeptikov vo Fínsku. - Registrovaný: Web of Science. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2015 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4099-5, s. 174-181 CD-ROM. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0207140/Virt_2015.pdf>
  článok

  článok

 9. CHUGURYAN, Simona. Economic aspects of Finland’s development in the context of finnish cooperation with NATO. - Registrovaný: Scopus. In Economic annals-XXI. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2015. ISSN 1728-6239, 2015, vol. 155, no. 11-12, pp. 18-21 online.
  článok

  článok

 10. CHUGURYAN, Simona. Historicko-politické aspekty ovplyvňujúce špecifický postoj Dánska k európskej integrácii. In Aktuální problémy současného světa : politika - ekonomika - společnost. - Kolín : Nezávislé centrum pro studium politiky, 2015. ISBN 978-80-86879-44-4, s. 124-133.
  článok

  článok