Výsledky vyhľadávania

 1. BRAT, Oliver. Grónsko, Faerské ostrovy a ich postoj k európskej integrácii : bakalárska práca. Školiteľ: Simona Chuguryan. Bratislava, 2020. 41 s.
  kniha

  kniha

 2. CYPRICHOVÁ, Jessica. Vzájomné vzťahy Ruskej federácie s vybranou krajinou SNŠ : bakalárska práca. Školiteľ: Simona Chuguryan. Bratislava, 2020. 55 s.
  kniha

  kniha

 3. KISSOVÁ, Barbara. Dánsko a EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Simona Chuguryan. Bratislava, 2020. 56 s.
  kniha

  kniha

 4. BALLOVÁ, Lívia. Katalánsky separatizmus a jeho vplyv na súčasné Španielsko : diplomová práca. Školiteľ: Simona Chuguryan. Bratislava, 2020. 66 s.
  kniha

  kniha

 5. BROCKOVÁ, Katarína - CHUGURYAN, Simona - KUCHARČÍK, Rudolf. Current Developments in Intra-EU Investment Protection After ACHMEA. In Journal of European and Balkan Perspectives : [Scientific Journal]. - Skopje : Center for Interntional and Development Studies. ISSN 2545-4854, 2020, vol. 3, no. 1, pp. 24-31 online.
  článok

  článok

 6. BROCKOVÁ, Katarína - CHUGURYAN, Simona - KUCHARČÍK, Rudolf. The Historical and Political Development of Iceland and its Reserved Approach to European Integration. In Journal of European and Balkan Perspectives : [Scientific Journal]. - Skopje : Center for Interntional and Development Studies. ISSN 2545-4854, 2020, vol. 3, no. 1, pp. 58-68 online.
  článok

  článok

 7. CHUGURYAN, Simona. Príčiny a dôsledky zmien v migračnej politike Švédska. In Medzinárodné vzťahy 2020. medzinárodné vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej online 3. - 4. decembra 2020 = Conference Proceedings 21th International Scientific Conference online 3th - 4thDecember 2020. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2020. ISBN 978-80-225-4786-4. ISSN 2585-9412, s. 271-279 online. MAGYC-GA 822806.
  článok

  článok

 8. CHUGURYAN, Simona. Rodová rovnosť a jej vplyv na postavenie žien v politike na príklade Fínska. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. Medzinárodná vedecká konferencia konaná online. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4728-4. ISSN 2585-9404, s. 151-159 online.
  článok

  článok

 9. CHUGURYAN, Simona. Vojnový konflikt v Afganistane a jeho dopady na civilné obyvateľstvo. In Negatívne dôsledky ozbrojených konfliktov a ich možné riešenia. workshop. Negatívne dôsledky ozbrojených konfliktov a ich možné riešenia : zborník vedeckých prác = Volume of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4653-9, s. 31-43 online. [KEGA 015EU-4/2018].
  článok

  článok

 10. CHUGURYAN, Simona. Rozdelenie Švédsko-nórskej personálnej únie a vznik samostatného Nórskeho kráľovstva. In Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019 = Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th - 29th November 2019. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412, s. 403-410 online.
  článok

  článok