Výsledky vyhľadávania

 1. CHUGURYAN, Simona. Rozdelenie Švédsko-nórskej personálnej únie a vznik samostatného Nórskeho kráľovstva. In Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019 = Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th - 29th November 2019. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412, s. 403-410 online.
  článok

  článok

 2. CHUGURYAN, Simona. Vojnový konflikt v Afganistane a jeho dopady na civilné obyvateľstvo. In Negatívne dôsledky ozbrojených konfliktov a ich možné riešenia. workshop. Negatívne dôsledky ozbrojených konfliktov a ich možné riešenia : zborník vedeckých prác = Volume of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4653-9, s. 31-43 online. [KEGA 015EU-4/2018].
  článok

  článok

 3. CHUGURYAN, Simona. The Establishment of Modern Political Systems of Northern Europe. Reviewers: Alexandru Burian, Lidiia Karpenko, Gabriela Petrová. Odessa : Oripa Napa, 2018. [99 s.] [5,03 AH]. ISBN 978-966-394-092-2.
 4. FUTÓ, Gilbert et al. Politológia [elektronický zdroj]. Recenzenti: Karol Janas, Rastislav Kazanský. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. e-kniha [74 s., 6,34 AH]. ISBN 978-80-225-4417-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Politológia [elektronický zdroj]. Zostavovateľ: Gilbert Futó. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. e-kniha [74 s., 6,34 AH]. ISBN 978-80-225-4417-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. CHUGURYAN, Simona. Fínske voľby 2015, nástup euroskeptikov vo Fínsku. - Registrovaný: Web of Science. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2015 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4099-5, s. 174-181 CD-ROM. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0207140/Virt_2015.pdf>
  článok

  článok

 7. VAŠ, Jakub. Lídri a ich vplyv na zahraničnú politiku a diplomaciu ZSSR a Ruskej federácie : diplomová práca. Školiteľ: Simona Chuguryan. Bratislava, 2015. 73 s.
  kniha

  kniha

 8. SIVČOVÁ, Andrea. Problémy a špecifiká imigrácie v severských krajinách Európy : diplomová práca. Školiteľ: Simona Chuguryan. Bratislava, 2015. 97 s.
  kniha

  kniha

 9. DANIŠOVÁ, Dominika. Postavenie Ruska v súčasných medzinárodných vzťahoch v závislosti od prijatia novej Stratégie národnej bezpečnosti Ruskej federácie : bakalárska práca. Školiteľ: Simona Chuguryan. Bratislava, 2015. 57 s.
  kniha

  kniha

 10. KIMERLING, Martin. Politický vývoj Alánd a ich cesta k možnej nezávislosti : bakalárska práca. Školiteľ: Simona Chuguryan. Bratislava, 2015. 60 s.
  kniha

  kniha