Výsledky vyhľadávania

 1. KOZÁR, Patrik. Význam frazeológie pri osvojovaní si cudzieho jazyka so zameraním na kolokácie a možnosti ich sprostredkovania z didaktického hľadiska : rigorózna. Školiteľ: Katarína Seresová. Bratislava, 2020. 103 s.
  kniha

  kniha

 2. ALBERTOVIČOVÁ, Nina. Vulgarismen im Deutschen und Slowakischen : bakalárska práca. Školiteľ: Danuša Lišková. Bratislava, 2020. 36 s.
  kniha

  kniha

 3. BENKOVIČOVÁ, Monika. Comparison of the two Slovak Translations of the Novel the Picture of Dorian Gray : bakalárska práca. Školiteľ: Dominika Vargová. Bratislava, 2020. 64 s.
  kniha

  kniha

 4. BIŠČOVÁ, Magdaléna. Analysis of Slovak Translation of Guards! Guards! of Series Discworld by Terry Pratchett : bakalárska práca. Školiteľ: Dominika Vargová. Bratislava, 2020. 52 s.
  kniha

  kniha

 5. JAŤTI, Jozef. Sprachpolitik in der Europäischen Union : bakalárska práca. Školiteľ: Danuša Lišková. Bratislava, 2020. 38 s.
  kniha

  kniha

 6. JEŽÍKOVÁ, Simona. Elektroauto - ein Ausblick in die Zukunft : bakalárska práca. Školiteľ: Danuša Lišková. Bratislava, 2020. 51 s.
  kniha

  kniha

 7. JEŽÍKOVÁ, Monika. Pragmatic Functions of Imperative Sentences : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Breveníková. Bratislava, 2020. 59 s.
  kniha

  kniha

 8. KLINOVSKÁ, Sára. Commented Translation : bakalárska práca. Školiteľ: Jozef Štefčík. Bratislava, 2020. 60 s.
  kniha

  kniha

 9. KRÁČAL, Michal. Die Möglichkeit der zusätzlichen freiwilligen Sprachausbildung in der Firma : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Seresová. Bratislava, 2020. 60 s.
  kniha

  kniha

 10. KUPKOVÁ, Dominika. Puns in Audiovisual Translation : bakalárska práca. Školiteľ: Dominika Vargová. Bratislava, 2020. 58 s.
  kniha

  kniha