Výsledky vyhľadávania

 1. VÍTEKOVÁ, Kristína. Spotrebiteľské preferencie a vnímanie kvality produktov vo vybranom sortimente : diplomová práca. Školiteľ: Alena Donovalová. Bratislava, 2018. 74 s.
  kniha

  kniha

 2. BARIČIČOVÁ, Ivona - DUDEKOVÁ, Alena. Odpady - trhový artikel alebo záťaž na životného prostredia : diplomová práca. Školiteľ: Alena Donovalová. Bratislava, 2018. 79 s.
  kniha

  kniha

 3. BREHOVSKÁ, Jana. Spotrebiteľské vnímanie značiek obchodných reťazcov : diplomová práca. Školiteľ: Alena Donovalová. Bratislava, 2018. 89 s.
  kniha

  kniha

 4. LACKOVÁ, Alica. [Stav a perspektívy rozvoja trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín v Európskej únii a na Slovensku]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 1337-7493, 2017, roč. 10, č. 38, s. 252-253. Recenzia na: Stav a perspektívy rozvoja trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín na Slovensku : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0635/14 : obdobie riešenia projektu do 01/2014 do 12/2016 / vedúci projektu: Malgorzata A. Jarossová, spoluriešitelia: Alica Lacková ... [et al.]. 1. vyd. - Bratislava, 2016. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok

 5. JAROSSOVÁ, Malgorzata A. et al. Stav a perspektívy rozvoja trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín na Slovensku : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0635/14 : obdobie riešenia projektu do 01/2014 do 12/2016. 1. vyd. Bratislava, 2016. 20 s. VEGA 1/0635/14.
 6. ROEST, Emile M. - DUDEKOVÁ, Alena. Formulating new policy for the creative economy in Slovakia. In Creative and knowledge society : international scientific journal. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2016. ISSN 1338-5283, 2016, vol. 6, no. 1, s. 5-23.
  článok

  článok

 7. KNOŠKOVÁ, Ľubica - DUDEKOVÁ, Alena. Tovaroznalectvo nepotravinárskeho tovaru : praktikum. Recenzenti: Jozef Mlákay, Martina Leščáková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 207 s. [12,54 AH]. ISBN 978-80-225-4223-4. [Počet ex. : 12, z toho voľných 1, prezenčne 3, dĺžka fronty rezervácií 1]
 8. BREHOVSKÁ, Jana. Vplyv internetu na predajnosť produktov na trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Alena Donovalová. Bratislava, 2016. 55 s.
  kniha

  kniha

 9. POLÁK, Martin. Prístupy firiem k produktovým inováciám vo vybranej produktovej kategórií : diplomová práca. Školiteľ: Alena Dudeková. Bratislava, 2016. 71 s.
  kniha

  kniha

 10. CSINTALANOVÁ, Vivien. Inovatívne spôsoby financovania nových produktov pri ich uplatňovaní na trhu : diplomová práca. Školiteľ: Alena Dudeková. Bratislava, 2016. 72 s.
  kniha

  kniha