Výsledky vyhľadávania

  1. ŠEDÍK, Michal. Problém interpretácie umeleckého diela a možnosti našej skúsenosti. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2014. ISSN 0046-385X, 2014, roč. 69, č. 8, s. 666-677.
    článok

    článok

  2. ŠEDÍK, Michal - TALIGA, Miloš. O kognitívnych prienikoch umenia a vedy. In Filozofia. - Bratislava : INFOPRESS, 2010. ISSN 0046-385X, 2010, roč. 65, č. 7, s. 631-642. VEGA 1/0178/10. Dostupné na : <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/filozofia/view_abstract.php?title_id=2033>
    článok

    článok