Výsledky vyhľadávania

 1. Podnikateľské prostredie v SR z hľadiska jednotlivých segmentov trhu. workshop. Podnikateľské prostredie v SR z hľadiska jednotlivých segmentov trhu : zborník príspevkov z workshopu, ktorý sa uskutočnil dňa 9.3.2018. Bratislava : Fakulta ekonómie a podnikania, Paneurópska vysoká škola, 2018. ISBN 978-80-89453-42-9.
 2. GALOVSKÁ, Marcela. Vplyv podnikateľského prostredia na počet pracovných miest. In Podnikateľské prostredie v SR z hľadiska jednotlivých segmentov trhu. workshop. Podnikateľské prostredie v SR z hľadiska jednotlivých segmentov trhu : zborník príspevkov z workshopu, ktorý sa uskutočnil dňa 9.3.2018. - Bratislava : Fakulta ekonómie a podnikania, Paneurópska vysoká škola, 2018. ISBN 978-80-89453-42-9, s. [1-4]. GAAA 11_2/2016.
  článok

  článok

 3. HOLLÁ, Anna. Stochastické lokačné modely : dizertačná práca. Školiteľ: Ivan Brezina. Bratislava, 2013. 90 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. MICHALKO, Vladislav. Optimálne umiestnenie skladových a recyklačných centier/ zberných miest : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Hollá. Bratislava, 2013. 36 s.
  kniha

  kniha

 5. MÄRTZ ST., Jozer. Aplikácia reverznej logistiky do životného cyklu produktu : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Hollá. Bratislava, 2013. 43 s.
  kniha

  kniha

 6. NAGY, Gabriel. Uplatňovanie green a reverznej logistiky : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Hollá. Bratislava, 2013. 38 s.
  kniha

  kniha

 7. PACULÍKOVÁ, Michaela. Optimalizácia umiestnenia skladov : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Hollá. Bratislava, 2013. 51 s.
  kniha

  kniha

 8. BREZINA, Ivan, ml. - HOLLÁ, Anna - HORVÁT, Peter. Využitie mravčieho algoritmu v reverznej logistike. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář : zborník : Praha, 10.-12. december / prosinec 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3530-4, s. [1-5]. IGP 2317124.
  článok

  článok

 9. HOLLÁ, Anna. Eco - eco model cellulose and paper [elektronický zdroj]. Bratislava, 2012. online [12 s.]. Dostupné na : <http://www.fhi.sk/files/katedry/kove/veda-vyskum/prace/2012/Holla2012.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. HOLLÁ, Anna - REIFF, Marian. Location model with stochastic inventory [elektronický zdroj]. Bratislava, 2012. online [10 s.]. Dostupné na : <http://www.fhi.sk/files/katedry/kove/veda-vyskum/prace/2012/Holla_Reiff2012.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha