Výsledky vyhľadávania

  1. EGLOVÁ, Veronika. Využitie informácií z výkazu ziskov a strát v riadení podniku : diplomová práca. Škol. Anna Šlosárová. Bratislava, 2010. 74 s.
    kniha

    kniha