Výsledky vyhľadávania

  1. KANE, Gerald C. et al. Kdo řídí vaše komunikty. In TREND marketing : měsíčník pro marketingový management. - Praha : Economia, 2010. ISSN 1214-9594, Říjen 2010, roč. 6, č. 10, s. 50-51.
    článok

    článok

  2. KANE, Gerald C. Komunitní vztahy. In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2010. ISSN 0026-8720, Září 2010, roč. 45, č. 9, s. 16-19. Dostupné na : <http://modernirizeni.ihned.cz/c1-46658420-komunitni-vztahy>
    článok

    článok